Дерматоми та способи аутодермопластики

Коптюх В. В. Дерматоми та способи аутодермопластики / В. В. Коптюх. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2019. - 302 с.
Б-99307
Коптюх В. В.
Підручники і посібники
2019
302

У підручнику обгрунтовано можливості використання рельєфних аутодермотрансплантатів, розроблено математичну модель процесу приживлення клаптів аутодермотрансплантатів, оптимальні параметри рельєфу клаптів та нових конструкцій дерматомів. Проведено аналіз та загальну характеристику клінічних спостережень і запропоновано методику лікування гранулюючих поверхонь, а також різні моделі технічних засобів і способів аутодермопластики.
Зміст:
Розділ 1. Сучасний стан досліджень. - С. 7
1.1. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. - С. 7
1.2. Коротка історія та сучасний стан аутодермопластики опікових ран. - С. 11
1.3. Аналіз технічних засобів забору шкірних аутотранспалантатів. - С. 14
1.4. Аналіз способів аутодермопластики та технічних засобів. - С. 24
1.5. Процес приживлення аутодермотрансплантатів. - С. 35
1.6. Загальна характеристика методів дослідження. - С. 38
Розділ 2. Обгрунтування створення та прогнозування приживлення клаптів. - С. 42
2.1. Математичне моделювання процесу приживлення клаптів. - С. 42
2.2. Обгрунтування оптимальних параметрів рельєфа клаптя. - С. 49
2.3. Математичне моделювання процесів скорочення рельєфних аутодермотрансплантатів та планування аутодермопластики. - С. 52
2.4. Розроблення математичної моделі скорочення аутодермотрансплатата. - С. 64
2.5. Поширення розробленої математичної моделі на випадок рельєфної шкіри. - С. 68
Розділ 3. Епідермотранслокалізаційні елементи. - С. 77
3.1 Технічні засоби для зрізування рельєфного епідермотранслокалізаційного клаптя . - С. 77
3.2.Теоретичне розроблення технічних засобів з дисковим ножем. - С. 86
3.3. Дерматоми з осцилюючим дисковим ножем. - С. 88
3.4. Теоретичне розроблення технічних засобів з непрозорою обмежувальною пластиною і плоским коливальним ножем і механізмом. - С. 92
3.5. Дерматоми без механізма регулювання зрізування товщини аутодермотрансплантата. - С. 99
3.6. Дерматоми з одноразовим механізмом зрізування аутодермотрансплантатів. - С. 100
3.7. Дерматоми з функціональними обмежувальними пластинами. - С. 102
3.8. Немеханізовані дерматоми. - С. 104
3.9. Спосіб зрізування рельєфного аутодермотрансплантата. - С. 108
3.10. Моделі дерматомних технічних засобів. - С. 115
Розділ 4. Визначення товщини шкіри донорської ділянки, технічні засоби та способи розсічення аутодермотрансплантата, способи аутодермопластики. - С. 124
4.1. Анатомофізіологічні властивості шкіри та аутодермотрансплантатів. - С. 124
4.2. Технічні засоби для визначення товщини шкіри донорської ділянки. - С. 128
4.3. Способи вимірювання товщини шкіри. - С. 139
4.4. Технічні засоби та способи розсічення аутодермотрансплантатів. - С. 147
4.5. Способи аутодермопластики. - С. 154
Розділ 5. Будова робочих моделей нових дерматомів і клінічні спостереження. - С. 165
5.1. Робоча модель на основі електродерматома з обертовим ножем ДЕВ. - С. 165
5.2. Робоча модель на основі дерматома з ручним приводом ДРМ-60. - С. 169
5.3. Загальне лікування опікових хворих. - С. 173
5.4. Лікування опікових ран ІІІ Б - ІV ст. - С. 178
5.5. Обговорення результатів. - С. 195
Висновки. - С. 198
Розділ 6. Інноваційні пристрої та способи, що оптимізують лікувальний процес та догляд хворих. - С. 198
6.1. Пристрої, що оптимізують лікувальний процес. - С. 199
6.2. Способи, що оптимізують лікувальний процес. - С. 269
6.3. Догляд хворих. - С. 278