Державна політика громадського здоров’я

Прокопчук О. Л. Державна політика громадського здоров'я Української республіки за 1991-2019 роки / О. Л. Прокопчук. - Кривий Ріг : Полімед-Сервіс, 2020. - 475 с.
Б-99385
Прокопчук О. Л.
Полімед-Сервіс
2020
475

Висвітлено державну політику Української Республіки за роки незалежності, напрвлену на об'єкт сучасної науково-практичної медицини - хвору людину та людину, яка перебуває в перехідному стані між здоров'ям та захворюванням, лікувальну та профілактичну медицину.
Зміст:
Розділ 1. Історичний шлях створення Республіки Україна. - С. 59
Розділ 2. Отримання самостійності Українською Республікою. - С. 86
Частина 2.1. Перебудова і гласність, розпад СРСР та отримання Україною незалежності. - С. 86
Частина 2.2. Прийняття Декларації про Державний Суверенітет України . - С. 89
Частина 2.3. Прийняття "Акту проголошення Незалежності України". - С. 93
Частина 2.4. Перший Всеукраїнський референдум від 01.12.1991 року. - С. 94
Частина 2.5. Введення посади Президента України. - С. 95
Розділ 3. Громадське суспільство Української Федеративної Республіки функціонуюче на Принципах Соціальної справедливості. - С. 108
Частина 3.1. Державна та Інтегральна Місія Української Федеративної Республіки. - С. 108
Частина 3.2. Державотворення самостійної Української Федеративної Республіки за Стандартами ЄС. - С. 117
Частина 3.3. Процедура створення Всеукраїнських Громадських професійних асоціацій - ВГПА. - С. 129
Частина 3.4. Оптимальна Концептуальна державна модель Громадського суспільства Української Федеративної Республіки на принципах Лібертаріанства. - С. 151
Частина 3.5. Оптимальна Концептуальна державна модель Соціальної справедливості в Українській Республіці. - С. 164
Частина 3.6. Громадський контроль за використанням Урядом України отриманих коштів. - С. 188
Розділ 4. Атрибути Української Республіки та їх динаміка за роки самостійності 1991-2019. - С. 200
Розділ 5. Народ Країни України, як соціальна основа із державною Місією забезпечення природного приросту громадян Української Федеративної Республіки. - С. 213
Частина 5.1. Природний рух народу Української Республіки за 1991-2019 роки. - С. 213
Частина 5.2. Збереження життя і здоров'я Народу України. - С. 228
Розділ 6. Територія України, як матеріальна основа і другий атрибут країни із державною Місією збереження територіальної цілісності Української Федеративної Республіки . - С. 237
Розділ 7. Виробництво України, як економічна основа із державною Місією забезпечення приросту ВВП на душу населення за Паритетною купівельною спроможністю та третій атрибут країни Україна. - С. 265
Розділ 8. Конституція України із державною Місією забезпечення її функціонування на правовій основі та перший надбудовочний державний атрибут. - С. 325
Частина 8.1. Ухвалення Конституції самостійної України. - С. 325
Частина 8.2. Конституція, як Суспільний Договір Українського народу . - С. 342
Частина 8.3. Структура чинної Конституції України. - С. 348
Частина 8.4. Ефективність функціонування чинної Конституції України. - С. 386
Частина 8.5. Впровадження системи "Електронного урядування Української Федеративної Республіки". - С. 392
Розділ 9. Державна Влада та Державний менеджмент Української Федеративної Республіки із державною Місією їх функціонування у відповідності із Конституцією і другий надбудовочний атрибут держави. - С. 393
Частина 9.1. Суверена та єдина безпосередня Державна Влада Української федеративної Республік, які належать виключно Українському народу. - С. 395
9.2. Представницькі органи поточного Державного і Крайового менеджменту. - С. 399
9.3. Паралельне функціонування двох віртуально-реальних Українських Республік. - С. 418
9.4. Державні біди самостійної України. - С. 424
Розділ 10. Обов'язки та кримінальна відповідальність громадян і посадових осіб (проект). - С. 437
Розділ 11. Програма виходу із економічної та медичної кризи Української Федеративної Республіки (проект). - С. 440
Розділ 12. Проект Конституції Української Федеративної Республіки. Передмова. - С. 444
Післямова. - С. 474