Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба

Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба : методичні рекомендації / М. В. Власенко, А. В. Паламарчук, П. Г. Прудиус ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Київ : Медкнига, 2019. - 71 с. : іл., табл. - (Бібліотечка практикуючого лікаря). - Дод.: с. 62-68. - Бібліогр.: с. 69-71. Термінологія (шифр по МКХ-10 - додаток №1). - С. 8
Б-98395
Власенко, М. В.

В Україні відсутній загальноприйнятий протокол стандартів діагностики та лікування вузлового зобу. Цей формуляр надає рекомендації з виконання обов'язкових і додаткових лабораторних та інструментальних досліджень, допоможе у виборі тактики лікування. Рекомендації з тактики лікування наведені з урахуванням сучасних підходів до терапії захворювань щитоподібної залози у світовій медицині.

Зміст:
Класифікація вузлових форм захворювань щитоподібної залози. - С. 10
Класифікація диференційованого раку щитоподібної залози за TNM. . - С. 11
Механізм розвитку вузлових утворень щитоподібної залози. - С. 14
Анамнестичні фактори ризику розвитку вузлового зоба. - С. 16
Особливості клінічної картини вузлового зоба для розвитку злоякісного процесу. - С. 19
Методи обстеження, які використовуються при вузлових утвореннях щитоподібної залози. - С. 21
1. Ультразвукова діагностика. - С. 22
2. Тонкоголкова пункційна біопсія. - С. 28
3. Лабораторна діагностика захворювань ЩЗ. - С. 33
4. Радіоізотопне дослідження (сканування) ЩЗ. - С. 35
5. Інші методи дослідження. - С. 36
Диференціальний діагноз вузлових утворень ЩЗ. - С. 37
Тактика лікування та спостереження при вузловому зобі. - С. 40
Показання до оперативного лікування вузлового зоба. - С. 46
Ведення хворих після оперативного втручання на ЩЗ. - С. 50
Тактика ведення хворих із вузловим зобом під час вагітності. - С. 56
Прогноз у хворих на вузловий зоб. - С. 59
Показання до встановлення інвалідності хворим, які перенесли оперативне втручання з приводу вузлового зоба. - С. 59
Додатки. - С. 62
1. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем, 10 перегляд. Ендокринні хвороби. Захворювання щитоподібної залози (Е00-Е07). - С. 62
2. Склад і дози тиреоїдних препаратів. - С. 66
3. Фармакокінетика тиреоїдних препаратів. - С. 67
4. Препарати йоду. - С. 67
5. Препарати тиреостатиків. - С. 68
6. Фармакокінетика тиреостатиків. - С. 68