Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку

Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку : збірник наукових праць ДУ "ІПАГ НАМН України" / Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України ; О. К. Слєпов [та ін.]. - Київ : Задруга, 2018. - 221 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд. Присвячено 25 річниці НАМН України.
Б-98308

Збірник наукових праць складено із власних патентів України на винахід або корисну модель, розроблених співробітниками відділень медицини плода, акушерської ендокринології та патології розвитку плода і хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей ДУ "ІПАГ НАМН України".

Зміст:
Частина 1. Патенти України на винаходи. - С. 11
1. Затискач хірургічний діафрагмальний. - С. 12
2. Спосіб ультразвукового прогнозування синдрому Дауна. - С. 17
3. Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності. - С. 25
4. Спосіб визначення ступеня гіпоплазії легенів у плода. - С. 37
5. Спосіб комбінованого лікування гігантських гемолімфангіом голови і шиї у новонароджених. - С. 42
6. Спосіб пренатальної оцінки відповідності об’єму евентрованих органів об’єму черевної порожини плода при гастрошизисі. - С. 50
7. Спосіб ранньої діагностики фето-плацентарної недостатності при вагітності, що розвивається. - С. 63
8. Спосіб пренатальної ультразвукової діагностики ступеня тяжкості гідронефрозу. - С. 68
Частина 2. Патенти України на корисну модель. - С. 74
1. Спосіб діагностики компресії трахеї у дітей з гіперплазією вилочкової залози. - С. 75
2. Спосіб хірургічної корекції vаtег-асоціації у новонароджених. - С. 79
3. Спосіб хірургічного лікування гастрошизису. - С. 87
4. Спосіб хірургічної корекції локальної трахеомаляції, асоційованої з атрезією стравоходу та трахеостравохідною норицею, у дітей. - С. 95
5. Спосіб консервативного та хірургічного лікування гіперплазії вилочкової залози у дітей. - С. 102
6. Спосіб хірургічного лікування справжньої діафрагмальної грижі у дітей. - С. 105
7. Спосіб визначення готовності новонароджених з природженою діафрагмальною грижею до операції. - С. 109
8. Спосіб комбінованої пластики діафрагми у новонароджених з несправжньою природженою діафрагмальною грижею. - С. 115
9. Спосіб етапної, комбінованої пластики дефекту передньої черевної стінки при гастрошизисі у новонароджених. - С. 121
10. Спосіб пластики пупкового кільця при гастрошизисі у новонароджених. - С. 127
11. Спосіб хірургічної корекції рецидивної трахеостравохідної нориці у дітей. - С. 132
12. Спосіб пластики післяопераційної вентральної грижі при гастрошизисі. - С. 137
13. Спосіб визначення гіпоплазії м’язів діафрагми при справжніх діафрагмальних грижах у дітей. - С. 144
14. Спосіб видалення ускладнених солітарних кіст легень у дітей. - С. 150
15. Спосіб контролю відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після хірургічної корекції гастрошизису. - С. 156
16. Спосіб комбінованої пластики діафрагми при її великих наскрізних природжених дефектах. - С. 163
17. Спосіб формування пупкового канатика і кільця при хірургічній корекції омфалоцелє. - С. 170
18. Спосіб комбінованого лікування омфалоцелє у новонароджених. - С. 175
19. Спосіб хірургічної корекції омфалоцелє, ускладненого супутньою важкою комбінованою вадою серця, у новонароджених. - С. 180
20. Спосіб комбінованого лікування гігантської кістозної крижово-куприкової тератоми у новонароджених дітей. - С. 186
21. Спосіб хірургічного лікування атрезії дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей. - С. 195
22. Спосіб післяопераційної оцінки прохідності кишечнику при IV типі атрезії тонкої кишки. - С. 204
23. Спосіб фіксації діафрагми за ребро при хибних діафрагмальних грижах у дітей. - С. 211