Доброякісні та злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки

Доброякісні та злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки (фотоальбом) : навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / Л. М. Скакун ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль : ТДМУ:Укрмедкнига, 2018. - 67 с. : фот.
В-9848
Скакун, Л. М.

У навчальному посібнику подано клінічні зображення хворих доброякісними та злоякісними пухлинами щелепно-лицевої ділянки, рентгенограми і комп'ютерні томограми кісток черепа. Фотоальбом складається із 7 занять, що відповідає плану семінарських тем. У кожному занятті наведено достатню кількість фотозображень хворих з різними пухлинами щелепно- лицевої ділянки, необхідних для повного висвітлення тем семінару. Ілюстративний матеріал посібника сприятиме клінічній орієнтації студентів під час вивчення пухлин голови та шиї.

Розділ 1. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. - С. 4
Заняття 1. - С. 4
Заняття 2. - С. 19
Заняття 3. - С. 25
Заняття 4. - С. 35
Розділ 2. Злоякісні пухлини м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. - С. 42
Заняття 5. - С. 42
Заняття 6. - С. 53
Заняття 7. - С. 59