Екстрена та невідкладна медична допомога

Екстрена та невідкладна медична допомога : посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту "Крок-3" / Н. В. Банадига [та ін.] ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Тернопіль : ТДМУ; Укрмедкнига, 2017. - 383 с. - Бібліогр.: с. 381-383. -
В-9710

У посібнику висвітлено сучасну інформацію з невідкладних станів відповідно до змістових розділів ліцензійного іспиту "Крок-3. Загальна лікарська підготовка" Особливу увагу приділено етіологічним, патогенетичним та клінічним ознакам захворювань при невідкладних станах, які зустрічаються в практичній діяльності лікаря, алгоритму лікування згідно з сучасними протоколами, зокрема Європейської ради реанімації.
Зміст:
Загальні питання реаніматології. - С. 5
Основні реанімаційні заходи. - С. 8
Трансфузіологія, у т. ч. для дітей. - С. 10
Особливості реанімації новонароджених та дітей грудного віку. - С. 13
Особливості реанімації вагітних. - С. 18
Раптова серцева смерть. Зупинка кровообігу та дихання. - С. 21
Базовий алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації. - С. 25
Коми при цукровому діабеті. - С. 26
Геморагічний шок. - С. 45
Травматичний шок (ТШ). - С. 48
Інфекційно-токсичний (септичний) шок. - С. 53
Гіповолемічний шок (ГвШ). - С. 60
Дегідратаційний шок. - С. 64
Кардіогенний шок. - С. 66
Хронічна серцева недостатність. - С. 71
Практичні рекомендації щодо використання бета-блокаторів у хворих на СН із зниженою систолічною функцією. - С. 73
Практичні рекомендації щодо використання антагоністів рецепторів мінералокортикостероїдів у пацієнтів із СН зі зниженою систолічною функцією. - С. 75
Практичні рекомендації щодо використання діуретиків у пацієнтів із СН. - С. 77
Маркери негативного прогнозу та специфічні діагностичні тести для пацієнтів із серцевою недостатністю. - С. 80
Гострі отруєння. - С. 82
Стани, викликані уражаючими факторами зовнішнього середовища. - С. 93
Електротравма. - С. 103
Політравма. - С. 106
Переохолодження, обмороження. - С. 109
Утоплення. - С. 113
Опіки (термічні, хімічні). - С. 116
Гіпертермічний синдром. - С. 123
Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок). - С. 127
Гострий коронарний синдром. - С. 134
Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця. - С. 139
Гостра серцева недостатність. - С. 147
Гіпертензивні кризи. - С. 153
Колапс. - С. 158
Задишково-ціанотичний криз. - С. 160
Гостра асфіксія (в т.ч. стороннє тіло гортані, трахеї, повішання). - С. 163
Гостра дихальна недостатність (в т. ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо). - С. 170
Гостра дихальна недостатність у дітей. - С. 174
Гостра печінкова недостатність. - С. 178
Гостра ниркова недостатність. - С. 182
Гостра затримка сечі. - С. 190
Гостра гематурія. - С. 197
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. - С. 206
Еклампсія. - С. 209
Смерть плода. - С. 219
Фізіологічні і патологічні пологи. - С. 220
Невідкладні стани при порушеннях системи крові. - С. 228
Кровотечі і крововтрата в акушерстві. - С. 234
Кровотечі і крововтрата. - С. 239
Глибокий венозний тромбоз. - С. 253
Невідкладні стани при патології ендокринної системи. - С. 260
Гостра недостатність надниркових залоз. - С. 266
Невідкладні стани при патології нервової системи. - С. 269
Інсульти. - С. 273
Судомний синдром. - С. 295
Невідкладна допомога при шизофренії. - С. 300
Злоякісний нейролептичний синдром. - С. 303
Епілептичний статус. - С. 308
Головний біль. - С. 312
Гострий абдомінальний біль, напруження передньої черевної стінки. - С. 319
Гострий біль у промежині і тазовій ділянці. - С. 324
Гострий біль у шиї, спині, кістках, суглобах, м’яких тканинах. - С. 330
Токсикоз, ексикоз, синдром блювання у дітей. - С. 333
Організація медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. - С. 337
Транспортна іммобілізація. - С. 360
Медична допомога в бойових умовах. - С. 368
Організація лікувально-евакуаційного забезпечення. - С. 375