Екстренна медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів

Екстренна медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.] ; за ред. М. І. Бадюка ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : Чалчинська Н.В., 2018. - 203 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 202-203.
В-9794

В навчальному посібнику вперше в Україні висвітлюються основні аспекти надання екстреної медичної допомоги військовослужбовцям в бойових умовах. Наведено алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі в умовах збройного конфлікту, для розробки яких використано стандарти НАТО, зокрема АМеdP - 24 (STANAG 2549) та окремі медико-технологічні документи Міністерства охорони здоров'я України.

Зміст:
Розділ 1. Організація медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі. - С. 8
1.1 Нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі. - С. 8
1.2 Основні принципи медичного забезпечення військ. - С. 15
1.3 Особливості надання медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі у бойових умовах. - С. 16
1.4 Протоколи надання медичної допомоги пораненим та хворим, залежно від тактичної обстановки. - С. 21
1.5 Ведення обліково-звітної медичної документації на догоспітальному етапі у бойових умовах. - С. 34
Розділ 2. Принципи обстеження та надання медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі. - С. 41
2.1 Проведення первинного і вторинного огляду поранених у бойових умовах. - С. 41
2.2 Принципи усунення станів безпосередньої загрози для життя. - С. 45
Розділ 3. Сортування поранених та хворих на догоспітальному етапі. - С. 66
Розділ 4. Принципи надання медичної допомоги пораненим та хворим у стані шоку на догоспітальному етапі. - С. 77
4.1 Ознаки шоку. - С. 77
4.2 Надання медичної допомоги пораненим з ознаками шоку на догоспітальному етапі. Принципи проведення інфузійної та трансфузійної терапії на догоспітальному етапі. - С. 78
4.3 Перональне відновлення об’єму циркулюючої крові на догоспітальному етапі в бойових умовах. - С. 80
4.4 Основні принципи проведення знеболення, седації та місцевої анестезії пораненим (хворим) на догоспітальному етапі. - С. 81
4.5 Проведення місцевої анестезії (поверхнева, інфільтраційна та блокада пальцевих нервів) пораненим (хворим). - С. 85
4.6 Проведення аналгезії та седації пораненим (хворим) на догоспітальному етапі. - С. 88
4.7 Правила застосування антибіотиків в бойових умовах. - С. 89
Розділ 5. Травми і пошкодження голови шиї та хребта. - С. 92
5.1 Клінічні ознаки та надання медичної допомоги пораненим з черепно-мозковою травмою, спричиненою впливом бойових факторів. - С. 92
5.2 Клінічні ознаки та надання медичної допомоги військовослужбовцям з пораненнями щелепно-лицьової ділянки. - С. 96
5.3 Ознаки та надання медичної допомоги військовослужбовцям з пораненнями органу зору. - С. 100
5.4 Клінічні ознаки та надання медичної допомоги пораненим з травмою хребта та шиї. - С. 103
Розділ 6. Бойові травми і пошкодження тулуба. - С. 108
6.1 Клінічні ознаки та надання медичної допомоги при пораненнях і травмах грудної клітки. - С. 108
6.2 Клінічні ознаки та медична допомога при пораненнях і травмах черевної порожнини. - С. 116
6.3 Клінічні ознаки та надання медичної допомоги з пораненнями ділянки таза і тазових органів. - С. 123
Розділ 7. Травми та пошкодження кінцівок і магістральних судин. Компресійно-роздавлена травма. - С. 128
7.1 Клінічні ознаки та класифікація пошкоджень кінцівок. - С. 128
7.2 Клінічні ознаки пошкоджень кінцівок, що спричинені впливом бойових факторів. - С. 128
7.3 Надання медичної допомоги при пошкодженнях кінцівок. - С. 129
7.4 Класифікація травм та пошкоджень магістральних судин, що спричинені впливом бойових факторів. - С. 131
7.5 Клінічні ознаки травм та пошкоджень магістральних судин, що спричинені впливом бойових факторів. - С. 132
7.6 Надання медичної допомоги пораненим з травмами та пошкодженнями магістральних судин на догоспітальному етапі. - С. 133
7.7 Загальна характеристика і класифікація компресійно-роздавленої травми. - С. 135
7.8 Клінічні ознаки компресійно-роздавленої травми. - С. 137
7.9 Медична допомога при компресійно-роздавленій травмі. - С. 138
Розділ 8. Мінно-вибухові поранення. - С. 142
8.1 Характеристика мінно-вибухових поранень. - С. 142
8.2 Клінічні ознаки мінно-вибухових поранень. - С. 144
8.3 Надання медичної допомоги пораненим із мінно-вибуховою травмою на догоспітальному етапі. - С. 145
Розділ 9. Ушкодження, спричинені дією низької та високої температур. - С. 148
9.1 Ознаки та надання медичної допомоги пораненим з опіками, що спричинені впливом бойових факторів. - С. 148
9.2 Клінічні ознаки опікової травми (опікова хвороба). - С. 150
9.3 Надання медичної допомоги пораненим з опіками, що спричинені впливом бойових факторів. - С. 153
9.4 Ураження електричним струмом. - С. 155
9.5 Особливості опіків, що викликані напалмом. - С. 155
9.6 Клінічні ознаки та медична допомога на догоспітальному етапі при гіпотермії і гіпертермії. - С. 155
9.7 Ознаки та надання медичної допомоги при обмороженнях. - С. 161
Розділ 10. Екстрена медична допомога військовослужбовцям при невідкладних станах. - С. 165
10.1 Структура невідкладних станів та потреба в екстреній медичній допомозі військовослужбовцям у бойових умовах. - С. 165
10.2 Надання медичної допомоги пораненим та хворим при основних невідкладних станах на догоспітальному етапі. - С. 166
10.3 Проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. - С. 184
Розділ 11. Гостра реакція на стрес та посттравматичні стресові розлади. - С. 186
11.1 Визначення понять гостра реакція на стрес і посттравматичний стресовий розлад та їх базові симптоми. - С. 186
11.2 Виявлення ГРС та ПТСР у військовослужбовців на догоспітальному етапі. Медичне сортування військовослужбовців з психічними та поведінковими розладами. - С. 190
11.3 Організація проведення та принципи первинної профілактики і першої психологічної допомоги військовослужбовцям на догоспітальному етапі після психотравм. Немедикаментозне та медикаментозне лікування військовослужбовців з ГРС та ПТСР та моніторинг пацієнтів на догоспітальному етапі. - С. 194