Ембріогенез сечово-статевих органів

Ембріогенез сечово-статевих органів / Т. В. Хмара, Б. В. Грицуляк, Д. В. Проняєв [та ін.]. - Чернівці : Медун-т, 2020. - 255 с.
В-10076
Медуніверситет
2020
255

Показано послідовний хід розвитку сечових органів і сечовидільних шляхів; жіночих і чоловічих статевих органів; становлення їх топографо-анатомічних взаємовідношень із суміжними органами та структурами від моменту їх закладки і до двадцяти тижнів внутрішньоутробного розвитку; класифікацію уроджених вад розвитку. Встановлений взаємозв'язок і взаємовплив формоутворювальних процесів сечових органів на просторово-часову організацію жіночих і чоловічих статевих органів.
Зміст:
Розділ 1. Сучвсні погляди на особливості ембріогенеза сечово-статевих органів і морфологічні передумови можливого вининення їх уроджених вад розвитку. - С. 7
Розділ 2. Морфогенез і становлення емюріотопографії сечових органів і сечовидільних шляхів. - С. 35
Розділ 3. Ембріогенез чоловічих статевих органів. - С. 87
Розділ 4. Розвиток жіночих статевих органів у зародковому та передплодовому періодах онтогенезу людини. - С. 114
Розділ 5. Онтологія уроджених вад розвитку сечово-статевих органів. - С. 190