Ендоскопічна хірургія

Ендоскопічна хірургія : навч. посіб. для студентів старших курсів мед. закл. вищ. освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закл. післядиплом. освіти, які готують фахівців у галузі "Охорони здоров'я" зі спец. "Хірургічні хвороби" / за ред. : В. М. Запорожана, В. В. Грубніка. - Київ : Медицина, 2019. - 591 с.
В-10017
Медицина
2019
591

У навчальному посібнику описано техніку більшості лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій. Зручна та відносно проста система викладення матеріалу (показання, протипоказання, передопераційне обстеження, набір необхідних інструментів, детальна техніка операцій, ускладнення та їх лікування), а також велика кількість ілюстрацій дають змогу використовувати посібник у повсякденній практиці. Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і базову техніку лапароскопічних втручань. Наведено опис таких складних ендоскопічних операцій, як лапароскопічна резекція печінки, операції з приводу раку прямої кишки, резекція шлунка, адреналектомія, спленектомія, гістеректомія. Розглянуто оперативну ендоскопію травного тракту з описом загальних питань і добре ілюстрованою технікою втручання. Окремі розділи присвячено діагностичній та оперативній гістероскопії і лапароскопічній гінекології. Для студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, а також для лікарів-хірургів, гінекологів, ендоскопістів, онкологів, гастроінтестинальних хірургів.
Зміст:
Запорожан, В. М. Передмова / В. М. Запорожан, В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 10
Запорожан, В. М. Розділ 1. Історія та сучасний стан лапароскопічної хірургії. Навчання з ендоскопічної хірургії / В. М. Запорожан, В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 11
1.1. Основні етапи розвитку ендоскопічної хірургії. - С. 11
1.2. Розвиток ендоскопічної хірургії в Україні. - С. 16
1.3. Навчання з ендоскопічної хірургії. - С. 17
Запорожан, В. М. Розділ 2. Обладнання та інструментарій для лапароскопічних операцій / В. М. Запорожан, В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 21
2.1. Лапароскопічна стійка. - С. 21
2.2. Інструменти доступу та експозиції. - С. 26
2.3. Інструменти для маніпуляцій. - С. 34
2.4. Набори інструментів. - С. 46
2.5. Рідкі речовини та матеріали, що використовуються при лапароскопічних операціях. - С. 46
2.6. Оброблення і стерилізація. - С. 48
Запорожан, В. М. Розділ 3. Базова техніка лапароскопічних втручань / В. М. Запорожан, В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 49
3.1. Оснащення і робота операційної. - С. 49
3.2. Початкові етапи лапароскопічних операцій. - С. 49
3.3. Ускладнення лапароскопічних операцій. - С. 59
3.4. Основні принципи виконання лапароскопічних операцій. - С. 63
3.5. Базова техніка відеоторакоскопічних втручань. - С. 75
Запорожан, В. М. Розділ 4. Вступ до роботизованої хірургії / В. М. Запорожан, А. В. Малиновський. - С. 77
4.1. Коротка історична довідка. - С. 77
4.2. Переваги роботизованої хірургії. - С. 78
4.3. Принципи виконання роботизованих операцій. - С. 82
4.4. Перспективи розвитку роботизованої хірургії. - С. 85
Грубнік, В. В. Розділ 5. Лапароскопічна холецистектомія / В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 87
5.1. Вступ. - С. 87
5.2. Анатомічні орієнтири і варіанти. - С. 88
5.3. Техніка лапароскопічної холецистектомії. - С. 97
5.4. Ускладнення лапароскопічної холецистектомії. - С. 113
Грубнік, В. В. Розділ 6. Лапароскопічні втручання на загальній жовчній протоці / В. В. Грубнік, М. Ю. Ничитайло, А. В. Малиновський. - С. 115
6.1. Вступ. - С. 115
6.2. Методи лапароскопічної ревізії позапечінкових жовчних проток та екстракції конкрементів. - С. 118
Ничитайло, М. Ю. Розділ 7. Ушкодження жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії / М. Ю. Ничитайло, В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 140
7.1. Загальна характеристика ушкоджень позапечінкових жовчних проток. - С. 140
7.2. Профілактика ушкоджень позапечінкових жовчних проток. - С. 152
7.3. Діагностика та хірургічна корекція ушкоджень жовчних проток. - С. 153
Лукашенко, А. В. Розділ 8. Лапароскопічні операції на печінці / А. В. Лукашенко, М. Г. Зубарєв. - С. 160
8.1. Хірургічна анатомія печінки. - С. 160
8.2. Діагностичні процедури. - С. 172
8.3. Загальні питання лапароскопічних резекцій печінки. - С. 173
8.4. Техніка резекцій печінки. - С. 182
8.5. Ускладнення лапароскопічних втручань на печінці. - С. 188
Малиновський, А. В. Розділ 9. Лапароскопічні антирефлюксні операції / А. В. Малиновський, В. В. Грубнік. - С. 193
9.1. Вступ. - С. 193
9.2. Анатомічні орієнтири і варіанти. - С. 196
9.3. Техніка лапароскопічної операції при ГЕРХ і грижах стравохідного отвору діафрагми. - С. 199
9.4. Періопераційне ведення. - С. 212
9.5. Ускладнення лапароскопічних антирефлюксних операцій. - С. 213
9.6. Незадовільні результати лапароскопічних операцій з приводу ГЕРХ і гриж стравохідного отвору діафрагми. - С. 217
Малиновський, А. В. Розділ 10. Лапароскопічна кардіотомія при ахалазії стравоходу / А. В. Малиновський, В. В. Грубнік. - С. 224
10.1. Вступ. - С. 224
10.2. Анатомічні орієнтири і варіанти. - С. 225
10.3. Техніка лапароскопічної кардіоміотомії за Геллером з передньою фундоплікацією за Дором. - С. 226
10.4. Особливості періопераційного ведення. - С. 233
10.5. Ускладнення лапароскопічної кардіоміотомії. - С. 234
Байдо, С. В. Розділ 11. Лапароскопічні операції на шлунку і дванадцятипалій кишці / С. В. Байдо [та ін.]. - С. 237
Другие авторы: Голуб Д. А., Грубнік В. В., Грубнік Ю. В.
11.1. Загальні питання. - С. 237
11.2. Анатомічні варіанти блукальних нервів і артерій шлунка. - С. 239
11.3. Лапароскопічна селективна проксимальна ваготомія. - С. 241
11.4. Дуодено- і пілоропластика. - С. 249
11.5. Операції з приводу перфоративних виразок. - С. 253
11.6. Лапароскопічна резекція шлунка. - С. 257
11.7. Лапароскопічна гастректомія при раку шлунка. - С. 267
11.8. Ускладнення лапароскопічних операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці. - С. 280
Кучер, М. Д. Розділ 12. Лапароскопічні операції на товстій кишці / М. Д. Кучер, В. В. Грубнік. - С. 282
12.1. Вступ. - С. 282
12.2. Сигмоїдектомія, лівобічна резекція ободової кишки. - С. 289
12.3. Передня резекція прямої кишки, проктектомія. - С. 300
12.4. Правобічна геміколектомія. - С. 311
Грубнік, Ю. В. Розділ 13. Основні лапароскопічні операції у невідкладній хірургії / Ю. В. Грубнік, В. В. Грубнік. - С. 322
13.1. Загальні питання. - С. 322
13.2. Лапароскопічна апендектомія. - С. 324
13.3. Лапароскопічний адгезіолізис. - С. 329
13.4. Лапароскопічні операції при гострому панкреатиті. - С. 332
Грубнік, В. В. Розділ 14. Лапароскопічна спленектомія / В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 336
14.1. Вступ. - С. 336
14.2. Лапароскопічна спленектомія. - С. 339
14.3. Ускладнення лапароскопічної спленектомії. - С. 345
Грубнік, В. В. Розділ 15. Лапароскопічна герніопластика / В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 347
15.1. Вступ. - С. 347
15.2. Техніка лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної пластики пахвинних гриж (TAPP). - С. 359
15.3. Техніка лапароскопічної цілком екстраперитонеальної пластики пахвинних гриж (TEP). - С. 368
15.4. Лапароскопічна пластика вентральних гриж. - С. 370
15.5. Незадовільні результати лапароскопічної герніопластики. - С. 376
15.6. Ускладнення лапароскопічної герніопластики. - С. 377
Грубнік, В. В. Розділ 16. Лапароскопічна адреналектомія / В. В. Грубнік, А. В. Малиновський. - С. 380
16.1. Вступ. - С. 380
16.2. Правобічна адреналектомія. - С. 383
16.3. Лівобічна адреналектомія. - С. 387
16.4. Ускладнення адреналектомії. - С. 391
Грубнік, В. В. Розділ 17. Лапароскопічні баріатричні операції / В. В. Грубнік. - С. 392
17.1. Вступ. - С. 392
17.2. Лапароскопічна трубчаста резекція шлунка. - С. 395
17.3. Лапароскопічне шунтування шлунка. - С. 404
17.4. Мінішлункове шунтування. - С. 407
17.5. Біліопанкреатичне шунтування. - С. 408
Грубнік, В. В. Розділ 18. Ендоскопічні операції на щитоподібній залозі / В. В. Грубнік, Р. С. Парфентьєв. - С. 411
18.1. Відеоасистована тиреоїдектомія. - С. 412
18.2. Відеоасистована тиреоїдектомія через троакари. - С. 414
Грубнік, В. В. Розділ 19. Ендоскопічні втручання на комунікантних венах / В. В. Грубнік. - С. 420
19.1. Загальні питання. - С. 420
19.2. Техніка операції. - С. 421
Грубнік, В. В. Розділ 20. Торакоскопічні операції / В. В. Грубнік. - С. 424
20.1. Загальні питання. - С. 424
20.2. Техніка торакоскопічних операцій. - С. 425
20.3. Ускладнення ВТО та їхня профілактика. - С. 433
Запорожан, В. М. Розділ 21. Діагностична та оперативна гістероскопія / В. М. Запорожан, І. З. Гладчук, Н. М. Рожковська. - С. 436
21.1. Загальні положення. - С. 436
21.2. Обладнання й інструменти для гістероскопії. - С. 436
21.3. Дистензійні середовища. - С. 439
21.4. Діагностична гістероскопія. - С. 441
21.5. Оперативна гістероскопія. - С. 443
21.6. Лазери і електрохірургічні апарати в гістероскопії. - С. 445
21.7. Типові гістероскопічні процедури. - С. 446
21.8. Ускладнення гістероскопії. - С. 452
21.9. Пізні ускладнення трансцервікальної резекції ендометрія. - С. 454
Запорожан, В. М. Розділ 22. Лапароскопічна гінекологія / В. М. Запорожан [та ін.]. - С. 455
Другие авторы: Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Марічереда В. Г.
22.1. Лапароскопічна хірургія доброякісних захворювань яєчників. - С. 455
22.2. Типи лапароскопічних операцій на яєчниках. - С. 460
Нікішаєв, В. І. Розділ 23. Обладнання та інструментарій для діагностичної й лікувальної гастроінтестинальної ендоскопії / В. І. Нікішаєв, В. В. Грубнік, Ю. В. Грубнік. - С. 464
23.1. Вступ. - С. 464
23.2. Відеоендоскопічна система. - С. 464
23.3. Різновиди ендоскопів та методи отримання ендоскопічного зображення. - С. 464
23.4. Відеопроцесор, джерело світла та повітря/вуглекислого газу. - С. 467
23.5. Ендоскопічні інструменти. - С. 468
23.6. Міжнародні стандарти. Очищення, дезінфекція, стерилізація ендоскопів та інструментів до них. - С. 468
23.7. Ендоскопічне відділення. - С. 470
Нікішаєв, В. І. Розділ 24. Езофагогастродуоденоскопія / В. І. Нікішаєв [та ін.]. - С. 464
Другие авторы: Грубнік В. В., Тумак І. М., Грубнік Ю. В., Патій А. Р.
24.1. Вступ. - С. 474
24.2. Протипоказання. - С. 474
24.3. Техніка езофагогастродуоденоскопії. - С. 475
24.4. Анатомічні орієнтири. - С. 475
24.5. Ускладнення та їхня профілактика. - С. 481
Нікішаєв, В. І. Розділ 25. Ендоскопічні операції при захворюваннях товстої кишки / В. І. Нікішаєв, В. В. Грубнік, І. М. Тумак. - С. 483
25.1. Вступ. - С. 483
25.2. Протипоказання. - С. 483
25.3. Техніка колоноскопії. - С. 483
25.4. Анатомічні орієнтири. - С. 490
25.5. Ускладнення, які виникають під час і після проведення діагностичної колоноскопії. - С. 491
Нікішаєв, В. І. Розділ 26. Мініінвазивні ендохірургічні втручання у гастроінтестинальній ендоскопії / В. І. Нікішаєв [та ін.]. - С. 493
Другие авторы: Грубнік В. В., Тумак І. М., Грубнік Ю. В., Патій А. Р.
26.1. Техніка дилатації і бужування при доброякісних стриктурах. - С. 493
26.2. Ендоскопічні втручання при ахалазії. - С. 499
26.3. Ендоскопічне лікування стравоходу Барретта. - С. 504
26.4. Вилучення сторонніх тіл. - С. 509
26.5. Техніка ендоскопічного гемостазу. - С. 513
26.6. Техніка ендоскопічної гастростомії. - С. 526
26.7. Стентування при пухлинах і рубцевому стенозі травного тракту. - С. 531
26.8. Поліпектомія. - С. 536
26.9. Резекція слизової оболонки (мукозектомія) і дисекція в підслизовому шарі. - С. 543
Огородник, П. В. Розділ 27. Операції при захворюваннях жовчних проток, великого сосочка дванадцятипалої кишки та підшлункової залози / П. В. Огородник, В. І. Нікішаєв, В. В. Грубнік. - С. 554
27.1. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія. - С. 554
27.2. Ендоскопічна папілосфінктеротомія. - С. 559
27.3. Витягання конкрементів загальної жовчної протоки. - С. 565
27.4. Стентування жовчних проток. - С. 569
27.5. Папілектомія. - С. 574
27.6. Стентування протоки підшлункової залози. - С. 575
27.7. Ендоскопічне дренування псевдокіст. - С. 577