Етика та деонтологія у фармації

Етика та деонтологія у фармації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей "Фармація", "Клінічна фармація", "Технології парфумерно-косметичних засобів" / В. В. Малий [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ:Золоті сторінки, 2017. - 246 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 229-238. - Дод.: с. 240-244.
Б-98075

Етика та деонтологія у фармації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей "Фармація", "Клінічна фармація", "Технології парфумерно-косметичних засобів" / В. В. Малий [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ:Золоті сторінки, 2017. - 246 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 229-238. - Дод.: с. 240-244.
У розділах посібника наведені теоретичні питання до кожної теми, теоретична частина, питання для самостійного вивчення студентами, ключові поняття теми, джерела літератури, ситуаційні завдання, приклади практичної діяльності суб'єктів фармації, завдання для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, висновки до теми.

Зміст:
Змістовий модуль 1. Етичні та деонтологічні аспекти - складові моральності фармацевтичних працівників. - С. 7
Тема 1. Поняття і сутність моралі, етики, деонтології. - С. 7
Тема 2. Професійна моральність фармацевтичних працівників. - С. 25
Тема 3. Алгоритм спілкування провізорів (фармацевтів) із пацієнтом в аптеці. - С. 35
Тема 4. Корпоративна культура аптечної/фармацевтичної та медичної організації. - С. 86
Тема 5. Мотивація в діяльності провізора/фармацевта. - С. 103
Тема 6. Біоетика як сучасний напрямок медицини і фармації. - С. 125
Змістовий модуль 2. Етичні та деонтологічні основи взаємодії суб’єктів на фармацевтичному ринку. - С. 143
Тема 7. Етика просування лікарських засобів на фармацевтичний ринок. - С. 143
Тема 8. Управлінська етика та етика трудових відносин. - С. 166
Тема 9. Етика бізнесу. - С. 177
Тема 10. Права та соціальний захист фармацевтичного працівника. Правопорушення та відповідальність. - С. 206