Фармакологія в рисунках і схемах

Годован, В. В. Фармакологія в рисунках і схемах / В. В. Годован; за ред. В.Й. Кресюна ; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Вінниця : Нова кн., 2019. - 461 с.
Б-98312
Годован, В. В.
Нова книга
2019
461

У виданні висвітлено питання загальної та приватної фармакології, передбачені навчальним планом і програмою з фармакології, затвердженою МОЗ України. Матеріал освітлено в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами. У короткій формі наведено історію створення лікарських засобів, представлено сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнено світові та вітчизняні дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, що застосовуються у медичній практиці. Унікальність видання полягає в тому, що об’ємний і складний матеріал з фармакології наведений у зручній для сприйняття формі, лаконічний і чітко структурований. Інформація по кожній групі наводиться в уніфікованій і логічній послідовності зі схематичним викладом механізмів дії ліків та їх ефектів, що полегшує сприйняття матеріалу. Призначено для студентів вищих медичних і фармацевтичних вузів III-IV рівнів акредитації, інтернів, лікарів, провізорів.