Фармакологія з основами патології

Фармакологія з основами патології : підруч. для студентів мед. та фармац. ф-тів закл. вищ. освіти МОЗ України III-IV рівнів акредитації / Ю. М. Колесник, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев [та ін.]. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 537 с.
Б-99174
Журфонд
2019
537

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Матеріал підручника відзначається оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю та лаконічностю викладу, добре ілюстрований. Заслуговує на увагу те, що традиційний матеріал подано на рівні найсучасніших досягнень науки та практики з застосуванням термінології за новими міжнародними номенклатурами (хімічною, МКХ, анатомічною, гістологічною), Міжнародною системою одиниць (СІ) в галузі фармакології та суміжних наук.
Зміст:
Вступ. - С. 10
Фармакологія у системі медичних і біологічних наук. - С. 10
Історія лікознавства і фармакології. - С. 15
І. Загальна фармакологія. - С. 27
1. Взаємодія лікарського засобу та організму. - С. 27
1.1. Фактори, що зумовлені лікарським засобом. - С. 28
1.2. Фактори, що зумовлені організмом. - С. 32
1.3. Вплив зовнішнього середовища на взаємодію організму і лікарських засобів. - С. 39
1.4. Фармакокінетика. - С. 40
1.4.1. Основні поняття і терміни фармакокінетики. - С. 41
1.4.2. Шляхи введення лікарських речовин в організм. - С. 43
1.4.3. Вивільнення ліків з лікарської форми. - С. 48
1.4.4. Всмоктування (абсорбція) лікарських речовин в організмі. - С. 48
1.4.5. Розподіл лікарських засобів в органах і тканинах. - С. 50
1.4.6. Біотрансформація (метаболізм) лікарських засобів. - С. 52
1.4.7. Виведення лікарських засобів з організму. - С. 54
1.5. Фармакодинаміка. - С. 55
1.5.1. Види дії лікарських засобів. - С. 58
1.5.2. Молекулярні механізми фармакологічної реакції. - С. 63
1.5.3. Залежність фармакологічного ефекту від дози лікарського засобу. - С. 63
1.5.4. Залежність фармакологічного ефекту від лікарської форми. - С. 65
1.5.5. Комбінована дія лікарських засобів. - С. 66
1.5.6. Несумісність лікарських засобів. - С. 68
1.6. Види фармакотерапії. - С. 69
ІІ. Спеціальна фармакологія. - С. 71
Розділ 1. Лікарські засоби, що впливають на нервову систему (нейротропні засоби). - С. 71
1.1. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію. - С. 71
1.1.1. Адсорбуючі лікарські засоби. - С. 72
1.1.2. Обволікаючі лікарські засоби. - С. 73
1.1.3. Пом'якшувальні лікарські засоби. - С. 74
1.1.4. В'яжучі лікарські засоби. - С. 74
1.1.5. Лікарські засоби для місцевої анестезії. - С. 76
1.1.6. Подразнювальні лікарські засоби. - С. 83
1.2. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. - С. 85
1.2.1. Лікарські засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів. - С. 87
1.2.2. Лікарські засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. - С. 102
1.3. Лікарські засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи. - С. 114
1.3.1. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. - С. 114
1.3.2. Лікарські засоби, що стимулюють функцію центральної нервової системи. - С. 185
Розділ 2. Лікарські засоби, що впливають на дихальну систему і бронхіальну провідність. - С. 208
2.1. Стимулятори дихання. - С. 208
2.2. Протикашльові лікарські засоби. - С. 210
2.3. Відхаркувальні лікарські засоби. - С. 212
2.4. Лікарські засоби, що застосовуються у випадках бронхіальної обструкції. - С. 215
2.4.1. Бронхорозширювальні лікарські засоби. - С. 216
2.4.2. Протиалергічні, десенсибілізуючі лікарські засоби. - С. 219
2.5. Лікарські засоби, що застосовуються при набряку легенів. - С. 220
Розділ 3. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. - С. 222
3.1. Кардіотонічні лікарські засоби. - С. 222
3.1.1. Серцеві глікозиди (кардіостероїди). - С. 225
3.1.2. Неглікозидні кардіотоніки. - С. 232
3.2. Лікарські засоби для лікування ішемічної хвороби серця (антиангіальні лікарські засоби). - С. 234
3.2.1. Лікарські засоби, що знижують потребу міокарда в кисні й поліпшують його кровопостачання. - С. 236
3.2.2. Лікарські засоби, що знижують потребу міокарда в кисні. Бета-адреноблокатори. - С. 243
3.2.3. Лікарські засоби, що підвищують транспорт кисню до міокарда. - С. 244
3.2.4. Лікарські засоби, що підвищують стійкість міокарда до гіпоксії. - С. 245
3.2.5. Лікарські засоби, що призначають хворим на інфаркт міокарда. - С. 250
3.3. Протиаритмічні лікарські засоби. - С. 251
3.3.1. Мембраностабілізатори. - С. 252
3.3.2. Бета-адреноблокатори. - С. 256
3.3.3. Блокатори калієвих каналів. - С. 256
3.3.4. Блокатори кальцієвих каналів (антагоністи кальцію). - С. 257
3.3.5. Інші протиаритмічні лікарські засоби. - С. 257
3.4. Антигіпертензивні лікарські засоби. - С. 259
3.4.1. Лікарські засоби, що впливають на водно-сольовий обмін. - С. 260
3.4.2. Бета-адреноблокатори. - С. 261
3.4.3. Лікарські засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему (інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (ІАПФ)). - С. 263
3.4.4. Блокатори рецепторів ангіотензину-ІІ. - С. 267
3.4.5. Антагоністи кальцію. - С. 268
3.4.6. Стимулятори центральних альфа2-адренорецепторів. - С. 268
3.4.7. Альфа-адреноблокатори. - С. 270
3.4.8. Симпатолітичні лікарські засоби. - С. 270
3.4.9. Периферичні судинорозширювальні лікарські засоби. - С. 271
3.4.10. Стимулятори імідазолінових рецепторів. - С. 272
3.4.11. Гангліоблокуючі лікарські засоби. - С. 273
3.4.12. Комбіновані антигіпертензивні лікарські засоби. - С. 274
3.4.13. Лікарські засоби для лікування гіпертензивного кризу. - С. 276
3.5. Лікарські засоби, що підвищують тонус судин. - С. 278
3.6. Лікарські засоби з капіляростабілізуючим ефектом. - С. 280
3.7. Гіполіпідемічні лікарські засоби. - С. 284
3.7.1. Статини. - С. 285
3.7.2. Секвестранти жовчних кислот. - С. 288
3.7.3. Фібрати. - С. 289
3.7.4. Препарати кислоти нікотинової. - С. 290
3.7.5. Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). - С. 290
Розділ 4. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок. - С. 292
4.1. Лікарські засоби, що діють на рівні клітин ниркових канальців. - С. 293
4.1.1. Тіазиди. - С. 295
4.1.2. Тіазидоподібні діуретики. - С. 295
4.1.3. Петльові діуретики. - С. 296
4.2. Осмотичні діуретики. - С. 297
4.3. Лікарські засоби, що підвищують кровообіг нирок. - С. 298
4.4. Лікарські рослини. - С. 298
4.5. Протиподагричні лікарські засоби. - С. 298
Розділ 5. Лікарські засоби, що впливають на міометрій. - С. 302
5.1. Лікарські засоби, що стимулюють скоротливу здатність матки. - С. 303
5.2. Лікарські засоби для припинення маткової кровотечі. - С. 306
5.3. Лікарські засоби, що знижують тонус і скоротливу здатність матки. - С. 307
Розділ 6. Лікарські засоби, що впливають на функцію травної системи. - С. 309
6.1. Лікарські засоби, що впливають на апетит. - С. 309
6.1.1. Лікарські засоби, що стимулюють апетит. - С. 309
6.1.2. Лікарські засоби, що знижують апетит (анорексигенні лікарські засоби). - С. 310
6.2. Лікарські засоби, що впливають на секрецію шлунка та слизову оболонку. - С. 311
6.2.1. Лікарські засоби, що посилюють секрецію шлунка. - С. 311
6.2.2. Лікарські засоби, що понижують секрецію залоз шлунка. - С. 311
6.2.3. Гастропротектори. - С. 315
6.3. Лікарські засоби, що впливають на моторику шлунка. - С. 316
6.4. Лікарські засоби, що впливають на тонус кишечника. - С. 317
6.4.1. Лікарські засоби, що підвищують тонус кишечника. - С. 317
6.4.2. Лікарські засоби, що пригнічують тонус кишечника. - С. 319
6.5. Антидіарейні лікарські засоби та препарати, що відновлюють мікрофлору кишечника. - С. 319
6.6. Блювотні та протиблювотні лікарські засоби. - С. 320
6.6.1. Блювотні лікарські засоби. - С. 320
6.6.2. Протиблювотні лікарські засоби. - С. 320
6.7. Жовчогінні, гепатопротекторні, холелітолітичні лікарські засоби. - С. 321
6.8. Лікарські засоби, що застосовуються у разі порушення екскреторної функції підшлункової залози. - С. 323
6.8.1. Лікарські засоби замісної терапії, що підвищують активність ферментів підшлункової залози. - С. 323
6.8.2. Лікарські засоби, що пригнічують функцію підшлункової залози. - С. 324
Розділ 7. Лікарські засоби, що впливають на гемостаз та кровотворення. - С. 327
7.1. Лікарські засоби, що впливають на згортання крові. - С. 327
7.1.1. Антикоагулянти прямої дії. - С. 328
7.1.2. Антикоагулянти непрямої дії. - С. 331
7.1.3. Лікарські засоби, що сприяють лізису кров'яного згустка (фібринолітики, тромболітики). - С. 332
7.1.4. Лікарські засоби антиагрегантної дії. - С. 334
7.1.5. Лікарські засоби, що посилюють гемостаз. - С. 337
7.1.6. Лікарські засоби, що підвищують агрегацію тромбоцитів. - С. 340
7.1.7. Інгібітори фібринолізу (антифібринолітичні лікарські засоби). - С. 340
7.2. Лікарські засоби, що впливають на кровотворення. - С. 341
7.2.1. Лікарські засоби, що впливають на еритропоез. - С. 341
7.2.2. Лікарські засоби, що впливають на лейкопоез. - С. 345
Розділ 8. Вітамінні препарати. - С. 348
8.1. Препарати водорозчинних вітамінів. - С. 349
8.2. Препарати жиророзчинних вітамінів. - С. 357
8.3. Полівітамінні препарати. - С. 362
Розділ 9. Ферментні, коферментні та антиферментні лікарські засоби. - С. 364
9.1. Ферментні препарати. - С. 364
9.2. Коферменти. - С. 366
9.3. Антиферменти. - С. 367
Розділ 10. Гормональні препарати, їхні синтетичні замінники та антагоністи. - С. 369
10.1. Гормональні препарати гіпофіза та гіпоталамуса. - С. 371
10.2. Гормональні препарати щитоподібної і паращитоподібної залоз. - С. 374
10.3. Гормональні препарати підшлункової залози та їхні синтетичні аналоги. - С. 376
10.4. Гормональні препарати надниркових залоз. Глюкокортикоїди. - С. 381
10.5. Препарати статевих гормонів та анаболічні стероїди. - С. 385
Розділ 11. Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси. - С. 391
11.1. Протиалергічні та антигістамінні лікарські засоби. - С. 391
11.2. Імуносупресанти (імунодепресанти). - С. 402
11.3. Імунорегулятори (імуномодулятори). - С. 408
Розділ 12. Протимікробні і протипаразитарні лікарські засоби. - С. 413
12.1. Дезінфікуючі та антисептичні лікарські засоби. - С. 413
12.1.1. Неорганічні сполуки. - С. 417
12.1.2. Органічні сполуки. - С. 424
12.1.3. Антибіотики для зовнішнього застосування. - С. 428
12.1.4. Антисептики інших груп. - С. 429
12.2. Протимікробні хіміотерапевтичні лікарські засоби. - С. 430
12.2.1. Антибіотики. - С. 430
12.2.2. Сульфаніламідні препарати. - С. 458
12.2.3. Синтетичні протимікробні лікарські засоби різної хімічної структури. - С. 461
12.2.4. Протиспірохетозні лікарські засоби. - С. 467
12.2.5. Протитуберкульозні лікарські засоби. - С. 469
12.2.6. Противірусні лікарські засоби. - С. 471
12.2.7. Протипротозойні препарати. - С. 477
12.2.8. Протимікозні (протигрибкові) лікарські засоби. - С. 485
12.2.9. Протигельмінтні лікарські засоби. - С. 490
Розділ 13. Протипухлинні лікарські засоби. - С. 497
13.1. Алкілюючі лікарські засоби. - С. 499
13.2. Антиметаболіти. - С. 501
13.3. Комплексні сполуки платини. - С. 506
13.4. Гормональні та антигормональні лікарські засоби. - С. 507
13.5. Протипухлинні антибіотики. - С. 508
13.6. Ферментні препарати. - С. 510
13.7. Протипухлинні лікарські засоби рослинного походження. - С. 510
13.8. Різні синтетичні лікарські засоби. - С. 512
13.9. Інгібітори ферментів. - С. 512
13.10. Моноклональні антитіла. - С. 514
13.11. Інгібітори ангіогенезу. - С. 514
Розділ 14. Кислоти, луги, препарати лужних та лужноземельних металів. - С. 517
14.1. Кислоти, луги. - С. 517
14.2. Препарати лужних та лужноземельних металів. - С. 523