Фармакотерапія з фармакокінетикою

Фармакотерапія з фармакокінетикою : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. І. В. Кіреєва ; Нац. фармац. університет. - Харків : Золоті сторінки, 2019. - 383 с. - (До 100-річчя Національного фармацевтичного університету).
Б-99041
Золоті сторінки
2019
383

Розглядаються ключові питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при різних захворюваннях, затверджених МОЗ України, та сучасними іноземними методичними рекомендаціями. Наведено теоретичні питання та ситуаційні завдання для самоперевірки засвоєних знань, тестовий контроль рівня знань, умінь і навичок студентів.
Зміст:
Змістовий модуль 1. Загальні питання фармакотерапії та фармакокінетики. Фармакотерапія в неврології. - С. 7
1.1. Загальні проблеми фармакотерапії. Особливості кінетики лікарських речовин в організмі людини. - С. 8
1.2. Фармакотерапія захворювань нервової системи. - С. 29
Змістовий модуль 2. Фармакотерапія в кардіології, пульмонології, фтизіатрії, гастроентерології. - С. 77
2.1. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи. - С. 78
2.2. Фармакотерапія захворювань органів дихання та ЛОР-органів. - С. 127
2.3. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту. - С. 177
Змістовий модуль 3. Фармакотерапія в нефрології, урології, гінекології, дерматовенерології, ендокринних, алергічних, ревматичних, гематологічних, інфекційних та дитячих захворювань. - С. 207
3.1. Фармакотерапія захворювань нирок та сечовивідних шляхів, статевих органів у чоловіків і жінок. - С. 208
3.2. Фармакотерапія шкірних та венеричних хвороб. - С. 225
3.3. Фармакотерапія ендокринних захворювань та обміну речовин. - С. 254
3.4. Фармакотерапія алергічних та ревматичних захворювань. - С. 281
3.5. Фармакотерапія інфекційних захворювань. - С. 300
3.6. Особливості фармакотерапії в педіатрії. - С. 327
Підсумковий модульний контроль. - С. 361