Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин парадонта

Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин парадонта : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / А. В. Борисенко [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - Київ : Медицина , 2018. - 503 с. - Бібліогр.: с. 502-503.
В-9817

У навчальному посібнику подано короткі відомості про лікарські препарати, які застосовують у стоматологічній практиці. Описано їх фізико-хімічні, фармакологічні властивості, показання і протипоказання до застосування цих препаратів, побічні дії, методи використання, форми виготовлення та зберігання. Поряд із прописами готових лікарських форм наведено також рецепти деяких сумішей індивідуального виготовлення. Для лікарів стоматологів-терапевтів, ортодонтів, фармацевтів, провізорів.

Зміст:
Розділ 1. Засоби, які діють переважно на нервові закінчення. - С. 9
1.1. Препарати, які застосовують для місцевого знеболювання. - С. 9
1.1.1. Складні ефіри. - С. 10
1.1.2. Аміди. - С. 14
1.1.3. Вазоконстриктори. - С. 20
Розділ 2. Обволікальні, адсорбційні та в’яжучі засоби. - С. 22
2.1. Обволiкальнi засоби. - С. 23
2.2. В’яжучі засоби. - С. 25
2.3. Адсорбційні засоби. - С. 33
Розділ 3. Засоби, які впливають на процеси тканинного обміну. - С. 38
3.1. Вітамінні препарати та їх аналоги. - С. 38
3.1.1. Препарати вітаміну А. - С. 38
3.1.2. Препарати вітаміну В1. - С. 42
3.1.3. Препарати вітаміну В2. - С. 44
3.1.4. Препарати вітаміну РР. - С. 45
3.1.5. Препарати вітаміну B6. - С. 47
3.1.6. Препарати фолієвої кислоти. - С. 49
3.1.7. Препарати вітаміну B12. - С. 51
3.1.8. Препарати вітаміну С. - С. 53
3.1.9. Препарати вітаміну Р. - С. 55
3.1.10. Препарати вітаміну D. - С. 57
3.1.11. Препарати вітаміну Е. - С. 60
3.1.12. Препарати вітаміну К. - С. 63
3.1.13. Препарати вітаміну U. - С. 64
3.1.14. Комбіновані препарати вітамінів. - С. 65
3.2. Антиоксидантні препарати. - С. 71
3.2.1. Препарати з антиоксидантними властивостями. - С. 72
3.2.2. Препарати селену. - С. 77
3.3. Ангіопротектори. - С. 79
3.4. Ферментні препарати та засоби, які мають антиферментну активність. - С. 88
3.5. Iнгібітори протеолізу. - С. 100
3.6. Анаболічні речовини. - С. 104
3.7. Біогенні стимулятори. - С. 112
3.8. Iмуномодулювальна терапія. - С. 129
3.9. Засоби, що впливають на кровотворення (стимулюють еритропоез та лейкопоез). - С. 150
3.9.1. Стимулятори еритропоезу. - С. 152
3.9.2. Стимулятори лейкопоезу. - С. 156
3.10. Препарати калію, кальцію і натрію. - С. 159
3.11. Препарати, що містять фосфор. - С. 164
3.12. Препарати, що містять фтор. - С. 166
Розділ 4. Засоби, які впливають на зсідання крові. - С. 170
4.1. Антигеморагічні та гемостатичні препарати. - С. 170
4.2. Антикоагулянти прямої дії. - С. 176
4.3. Антикоагулянти непрямої дії. - С. 177
Розділ 5. Антигістамінні та протиалергійні препарати. - С. 181
5.1. Антигістамінні препарати I покоління. - С. 185
5.1.1. Етаноламіни. - С. 185
5.1.2. Фенотіазини. - С. 188
5.1.3. Етилендіаміни. - С. 192
5.1.4. Алкіламіни. - С. 193
5.1.5. Похідні тетрагідрокардоліну. - С. 194
5.1.6. Iнші антигістамінні препарати. - С. 195
5.2. Антигістамінні препарати II покоління. - С. 196
5.2.1. Піперидини. - С. 196
5.2.2. Піперазини. - С. 201
5.2.3. Бензимідазоли. - С. 203
5.2.4. Трипролідинові. - С. 204
5.3. Антигістамінні препарати III-IV покоління. - С. 204
5.3.1. Піперазини. - С. 205
5.3.2. Похідні бензолоцтової кислоти. - С. 206
5.3.3. Оксипіперидини. - С. 206
Розділ 6. Протизапальні засоби. - С. 208
6.1. Нестероїдні протизапальні засоби. - С. 214
6.1.1. Похiднi салiцилової кислоти. - С. 214
6.1.2. Похідні пара-амінофенолу. - С. 219
6.1.3. Похідні аріалалканової кислоти. - С. 222
6.1.4. Похідні фенілпропіонової кислоти. - С. 223
6.1.5. Похідні піразолів. - С. 227
6.1.6. Похідні піразолонів. - С. 228
6.1.7. Похідні ізонікотинової кислоти. - С. 230
6.1.8. Похідні антранілової кислоти. - С. 230
6.1.9. Iнгібітори циклооксигенази-2. - С. 234
6.1.10. Похідні фенілоцтової, індолоцтової, гідроксамової кислот та препарати інших хімічних груп. - С. 238
6.1.11. Препарати лікарських рослин. - С. 243
6.2. Гормональні протизапальні засоби. - С. 246
Розділ 7. Протимікробні, протипаразитарні та противірусні засоби. - С. 254
7.1. Антисептичні засоби. - С. 254
7.1.1. Катіонні детергенти похідні бігуаніду. - С. 256
7.1.2. Детергенти. - С. 258
7.1.3. Оксигенувальні агенти. - С. 264
7.1.4. Галогенумісні засоби. - С. 267
7.1.5. Солі важких металів. - С. 276
7.1.6. Альдегіди. - С. 278
7.1.7. Четвертинні амонієві сполуки. - С. 281
7.1.8. Спирти. - С. 283
7.1.9. Слабкі кислоти. - С. 284
7.1.10. Слабкі основи. - С. 286
7.1.11. Фенолові сполуки. - С. 288
7.1.12. Барвники. - С. 292
7.1.13. Синтетичні бальзами. - С. 293
7.1.14. Препарати рослинного походження. - С. 295
7.1.15. Iнші антисептики. - С. 303
7.2. Антибіотики. - С. 306
7.2.1. β-Лактамні антибіотики. - С. 309
7.2.2. Макроліди й азаліди. - С. 340
7.2.3. Кетоліди, стрептограміни. - С. 347
7.2.4. Тетрацикліни. - С. 348
7.2.5. Хлорамфеніколи. - С. 354
7.2.6. Аміноглікозиди. - С. 357
7.2.7. Поліпептиди. - С. 366
7.2.8. Глікопептиди. - С. 369
7.2.9. Лінкозаміди. - С. 371
7.2.10. Рифаміцини. - С. 373
7.2.11. Препарати стероїдної структури. - С. 375
7.2.12. Полієни. - С. 377
7.2.13. Антибіотики для зовнішнього застосування. - С. 377
7.3. Сульфаніламідні препарати. - С. 380
7.3.1. Сульфаніламідні препарати короткої дії. - С. 381
7.3.2. Сульфаніламідні препарати середньої тривалості дії. - С. 385
7.3.3. Сульфаніламідні препарати тривалої дії. - С. 388
7.3.4. Сульфаніламідні препарати надтривалої дії. - С. 389
7.3.5. Сульфаніламідні препарати для місцевого застосування. - С. 390
7.3.6. Комбіновані препарати сульфаніламідів. - С. 391
7.4. Синтетичні протимікробні засоби різної хімічної структури. - С. 392
7.4.1. Похідні хінолону I покоління. - С. 393
7.4.2. Похідні хінолону II покоління. - С. 394
7.4.3. Похідні хіноксаліну. - С. 394
7.4.4. Похідні нітрофурану. - С. 396
7.4.5. Похідні нітроімідазолу та нітротіазолу. - С. 400
7.4.6. Препарати інших хімічних груп. - С. 403
7.4.7. Похідні 8- та 4-оксихіноліну. - С. 405
7.4.8. Фторхінолони. - С. 406
7.5. Антигрибкові засоби. - С. 411
7.6. Препарати, які містять миш’як. - С. 419
7.7. Противірусні препарати. - С. 421
7.7.1. Протигерпетичні (нуклеозидні) препарати. - С. 423
7.7.2. Противірусні препарати - інгібітори реплікації вірусу імунодефіциту. - С. 426
7.7.3. Iнтерферони. - С. 432
7.7.4. Iндуктори інтерферону (інтерфероногени). - С. 435
7.7.5. Iмуномодулятори. Iмуноглобуліни. - С. 436
7.7.6. Похідні амантадину та інших груп синтетичних сполук. - С. 438
7.7.7. Противірусні препарати рослинного походження. - С. 442
7.8. Препарати для лікування та профілактики дисбактеріозів. - С. 444
7.8.1. Пробіотики. - С. 446
7.8.2. Пребіотики. - С. 458
Розділ 8. Специфічні антидоти. - С. 461
8.1. Препарати, що містять тіолові групи. - С. 462
8.2. Комплексони. - С. 463
Розділ 9. Препарати для профілактики і лікування синдрому променевої хвороби. - С. 466
Розділ 10. Надання допомоги в разі невідкладних станів. - С. 469
10.1. Гостра серцево-судинна недостатність. - С. 469
10.2. Гострий напад стенокардії. - С. 470
10.3. Гіпертонічний криз. - С. 471
10.4. Судомний напад. - С. 471
10.5. Анафілактичний шок. - С. 472
10.6. Напад бронхіальної астми. - С. 474
Покажчик препаратів за захворюваннями та синдромами. - С. 475
Предметний покажчик. - С. 481
Латинський предметний покажчик. - С. 490