Фізіологія

Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. для мед. і фармац. ВНЗ / за ред. : В. М. Мороза, М. В. Йолтухівського. - 2-ге вид., допов. і переробл. - Вінниця : Нова Кн., 2019. - 390 с.
В-10038
Нова Книга
2019
390

У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів, аспірантів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.
Зміст:
Мороз, В. М. Вступ / В. М. Мороз. - С. 11
Мороз, В. М. 1. Клітинні основи фізіології / В. М. Мороз, І. Л. Рокунець, Р. С. Вастьянов. - С. 15
Тканини. - С. 17
Збудливі тканини. - С. 18
2. Нейронна теорія. Функції нервових клітин / М. В. Йолтухівський, О. В. Довгань, К. В. Супрунов. - С. 30
Загальні відомості про структуру і функцію нервових клітин. - С. 30
Закони проведення збудження нервовими волокнами. - С. 31
Структурно-функцiональна органiзацiя синапсу. - С. 35
Йолтухівський, М. В. 3. М’язове волокно / М. В. Йолтухівський [та ін.]. - С. 48
Другие авторы: Власенко Ол. В., Ніколаєнко О. О., Куровська В. О.
Типи скорочення м’язів. - С. 51
Фізіологія гладких м’язів. - С. 53
Мороз, В. М. 4. Нервова система / В. М. Мороз [та ін.]. - С. 55
Другие авторы: Йолтухівський М. В., Костюк Л. В., Ходоровський Г. І., Чайковська О. В., Шандра О. А., Власенко Окс. В.
Рефлекс. - С. 55
Координацiя рефлекторної дiяльностi. Гальмування в ЦНС. - С. 56
Сучаснi уявлення про iнтегративну дiяльнiсть мозку. - С. 63
Спинний мозок. - С. 64
Стовбур мозку. - С. 76
Мозочок. - С. 85
Базальні ядра (nuclei basales). - С. 90
Ретикулярна формацiя. - С. 93
Таламус. - С. 95
Гiпоталамус. - С. 98
Лiмбічна система. - С. 101
Емоцiї. - С. 103
Автономна (вегетативна) нервова система. - С. 107
Кора великих півкуль. - С. 122
Мороз, В. М. 5. Ендокринна система / В. М. Мороз [та ін.]. - С. 134
Другие авторы: Власенко Ол. В., Ходоровський Г. І., Шаповал О. М., Рокунець І. Л.
Гіпоталамус. - С. 137
Гіпофіз. - С. 138
Щитоподібна залоза. - С. 139
Прищитоподібні залози. - С. 142
Підшлункова залоза. - С. 142
Надниркові залози. - С. 144
Статеві залози. - С. 148
Тканинні гормони. - С. 149
Йолтухівський, М. В. 6. Кров / М. В. Йолтухівський [та ін.]. - С. 150
Другие авторы: Рокунець І. Л., Бєлік Н. В., Вастьянов Р. С.
Формені елементи крові. - С. 161
Групи крові. - С. 179
Гемостаз. - С. 184
Мороз, В. М. 7. Серцево-судинна система / В. М. Мороз [та ін.]. - С. 197
Другие авторы: Шевчук В. Г., Йолтухівський М. В., Дем’яненко Л. П., Омельченко О. Д., Бандурка Н. М., Богомаз О. В.
Провідна система серця. - С. 201
Зовнішні прояви роботи серця. - С. 204
Серцевий цикл. - С. 208
Регуляція роботи серця. - С. 211
Гемодинаміка. - С. 216
Мікроциркуляція. - С. 220
Особливості кровотоку у венах. - С. 221
Час кругообігу крові. - С. 222
Судиноруховий (вазомоторний) центр, його локалізація і значення. - С. 223
Іннервація кровоносних судин. - С. 224
Гуморальна регуляція тонусу судин. - С. 224
Мороз, В. М. 8. Дихання / В. М. Мороз [та ін.]. - С. 228
Другие авторы: Йолтухівський М. В., Гусакова І. В., Коновалов С. В., Очеретна О. Л., Рокунець І. Л.
Механізм вдиху та видиху. - С. 229
Легеневі об’єми. - С. 231
Динамічні показники дихання. - С. 232
Газообмін у легенях. - С. 234
Транспорт газів кров’ю. - С. 236
Регуляція дихання. - С. 239
Гжегоцький, М. Р. 9. Травлення / М. Р. Гжегоцький [та ін.]. - С. 245
Другие авторы: Мороз В. М., Йолтухівський М. В., Ходоровський Г. І., Шевчук В. Г., Дацишин П. Т.
Травлення в порожнині рота. - С. 250
Травлення у шлунку. - С. 254
Травлення в кишечнику. Всмоктування. - С. 259
Травлення в товстій кишці. - С. 264
Всмоктування. - С. 265
Моторика. - С. 268
Йолтухівський, М. В. 10. Виділення / М. В. Йолтухівський [та ін.]. - С. 271
Другие авторы: Власенко Ол. В., Дацишин П. Т., Хмель Л. Л.
Будова нирок. - С. 271
Кровопостачання нирок. - С. 272
Функції нирок. - С. 273
Процес сечоутворення. - С. 273
Регуляція діяльності нирок. - С. 281
Гжегоцький, М. Р. 11. Обмін речовин і енергії. Харчування. Теплообмін / М. Р. Гжегоцький [та ін.]. - С. 285
Другие авторы: Мороз В. М., Йолтухівський М. В., Бабич Л. В., Дацишин П. Т., Рокунець І. Л.
Обмін білків. - С. 285
Обмін жирів. - С. 288
Обмін вуглеводів. - С. 288
Водно-сольовий обмін. - С. 289
Енергетичний обмін. - С. 290
Терморегуляція. - С. 294
Регуляція обміну речовин. - С. 297
Мороз, В. М. 12. Сенсорні системи (аналізатори) / В. М. Мороз [та ін.]. - С. 299
Другие авторы: Йолтухівський М. В., Шевчук В. Г., Шандра О. А., Рисинець Т . П., Рокунець І. Л.
Характеристика сенсорних систем. - С. 299
Соматична сенсорна система. - С. 303
Функції зорової сенсорної системи. - С. 313
Слухова сенсорна система. - С. 332
Вестибулярна сенсорна система. - С. 342
Смакова сенсорна система. - С. 352
Нюхова сенсорна система (НСС). - С. 356
Йолтухівський, М. В. 13. Вища нервова діяльність / М. В. Йолтухівський [та ін.]. - С. 361
Другие авторы: Шандра О. А., Борейко Т. І., Власенко Ол. В., Лойко Л. С.
Класифікація умовних і безумовних рефлексів. - С. 361
Умови вироблення умовного рефлексу. - С. 362
Механізм виникнення умовного рефлексу. - С. 363
Гальмування умовних рефлексів. - С. 363
Пам’ять. - С. 365
Фізіологія сну. - С. 367
Особливості вищої нервової діяльності людини. - С. 370
Функціональна асиметрія півкуль мозку. - С. 371
Таблиця лабораторних показників. - С. 387