Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом / Т.Є. Одинець. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 398 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 274-324.
Б-97438
Одинець, Т. Є.

У монографії за результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обгрунтовано концептуальні положення фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- й особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом і чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу.
Зміст:
Розділ 1. Сучасні напрями фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 9
1.1. Клінічні прояви та перебіг постмастектомічного синдрому. - С. 9
1.2. Сучасні засоби фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 18
1.3. Особливості психоемоційного стану та психологічної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 32
1.4. Якість життя жінок як інтегральний показник оцінювання ефективності лікування жінок, хворих на рак молочної залози. - С. 38
1.5. Нормативно-правові аспекти надання реабілітаційної допомоги жінкам з постмастектомічним синдромом. - С. 43
Розділ 2. Реабілітаційний потенціал жінок з постмастектомічним синдромом на різних етапах фізичної реабілітації. - С. 46
2.1. Функціональний, психоемоційний стан та якість життя жінок з постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації. - С. 46
2.2. Особливості функціональних, психоемоційних порушень та якості життя жінок з різними типами ставлення до хвороби на стаціонарному етапі реабілітації. - С. 61
2.3. Функціональний, психоемоційний стан та якість життя жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації. - С. 68
2.4. Особливості функціональних, психоемоційних порушень та якості життя жінок з різними типами ставлення до хвороби на диспансерному етапі реабілітації. - С. 81
Розділ 3. Алгоритм прогнозування функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 85
3.1. Спосіб визначення прогнозованого функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом за показниками роботи серцево-судинної системи. - С. 85
3.2. Кількісні та якісні параметри функціонального, психоемоційного стану та якості життя жінок з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи на стаціонарному етапі реабілітації. - С. 89
3.3. Кількісні та якісні параметри функціонального, психоемоційного стану та якості життя жінок з різними рівнями функціонального стану серцево-судинної системи на диспансерному етапі реабілітації. - С. 101
Розділ 4. Концепція фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 112
Розділ 5. Реалізація диференційованої фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 133
5.1. Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації. - С. 133
5.2. Особистісно-орієнтовані програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації. - С. 153
5.2.1. Характеристика першої комплексної особистісно-оріентованої програми. - С. 154
5.2.2. Характеристика другої комплексної особистісно-оріентованої програми. - С. 177
5.2.3. Характеристика третьої комплексної особистісно-оріентованої програми. - С. 192
Розділ 6. Ефективність диференційованої фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. - С. 201
6.1. Ефективність проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації. - С. 201
6.2. Ефективність особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації. - С. 219