Фізична терапія в кардіології

Фізична терапія в кардіології : навчальний посібник / І. М. Григус, Л. Б. Брега ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2018. - 268 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 262-268.
Б-98097
Григус, І. М.

У посібнику узагальнено дані науково-методичної літератури та результати власних спостережень і досліджень щодо принципів і методів реабілітації кардіологічних хворих. Висвітлено визначення, класифікацію, етіологію, патогенез основних захворювань серцево-судинної системи. При цьому подаються останні українські та європейські стандарти діагностики й тактики лікування хворих. Особлива увага приділяється методикам фізичної терапії залежно від функціонального стану пацієнта. При викладі основних принципів і методів реабілітації кардіологічних хворих враховували основні положення Української, Європейської та Американської шкіл реабілітації. Автори сподіваються, що використання основних принципів і методик кардіореабілітації допоможе практикуючим фізичним терапевтам в їхній повсякденній діяльності.

Зміст:                               

Розділ 1. Основи фізичної терапії кардіологічних хворих. - С. 7

1.1. Короткі анатомо-фізіологічні дані серцево-судинної системи. - С. 7

1.2. Основні клінічні симптоми та синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи. - С. 16

1.3. Методика обстеження кардіологічних хворих. - С. 21

1.4. Особливості проведення фізичної терапії в кардіології. - С. 28

Розділ 2. Особливості перебігу кардіологічних захворювань та проведення фізичної реабілітації. - С. 45

2.1. Нейроциркуляторна дистонія. - С. 45

2.2. Ендокардит. - С. 60

2.3. Перикардит. - С. 66

2.4. Міокардит. - С. 72

2.5. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. - С. 81

2.6. Ішемічна хвороба серця. - С. 92

Стенокардія. - С. 94

Інфаркт міокарда. - С. 112

2.7. Серцево-судинна недостатність. - С. 163

2.8. Порушення серцевого ритму. - С. 173

2.9. Гіпертонічна хвороба. - С. 187

2.10. Гіпотонічна хвороба. - С. 206

2.11. Ревматизм. - С. 213

2.12. Атеросклероз. - С. 230

2.13. Міокардіодистрофія. - С. 249

Тести із серцево-судинної патології. - С. 257