Флюороз зубів переможений

Флюороз зубів переможений / А. К. Ніколішин [та ін.] ; за ред. А. К. Ніколішина. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. - 133 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 123-131
Б-98031

До 100-річчя від дня заснування Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"
Автори провели грунтовні морфогістохімічні, біохімічні, електрономікроскопічні, клінічні дослідження, що дало змогу запровадити в практичну стоматологію нові ефективні методи діагностики, лікування і профілактики флюорозу зубів. Представлені наукові роботи направлені на підвищення якості лікування і профілактики хворих на флюороз зубів.

Зміст:
Передмова (спогади професора Ніколішина А.К.). - С. 3
Николишин, А. К. Розділ 1. Патогенез, клиника, диагностика и лечение флюороза зубов / А. К. Николишин. - С. 15
1.1. Гистоструктура тканей зуба при экспериментальном флюорозе. - С. 19
1.2. Содержание мукополисахаридов в тканях зубов крыс при экспериментальном флюорозе. - С. 22
1.3. Омическое электрическое сопротивление и содержание некоторых элементов твердых тканей резцов крыс при различных степенях флюороза зубов. - С. 23
1.4. Электрическое сопротивление твердых тканей зубов у больных с различной степенью флюороза зубов. Классификация флюороза зубов. - С. 25
1.5. Лечение различных форм флюороза зубов. - С. 28
Николишин, А. К. Розділ 2. Флюороз зубов (клиническое и патогенетическое исследование) / А. К. Николишин. - С. 37
2.1. Распространенность, структура и особенности клинических проявлений флюороза зубов у детей и подростков, проживающих в эндемическом очаге. - С. 42
2.2. Состав, структура и свойства твердых тканей зубов, пораженных флюорозом. - С. 44
2.3. Содержание и скорость секреции Са, Р, F смешанной слюной, а также их содержание и выведение с ночной мочой у больных с различными проявленими флюороза зубов. - С. 52
2.4. Патогенез флюороза зубов. - С. 56
2.5. Обоснование и разработка метода патогенетической консервативной терапии и вторичной профилактики флюороза зубов у детей эндемического очага. - С. 56
Іленко, Н. М. Розділ 3. Застосування монохроматичного когерентного червоного світла гелій-неонового лазера для відбілювання емалі зубів, уражених флюорозом / Н. М. Іленко. - С. 67
3.1. Морфологічна та гістохімічна характеристика твердих тканин зубів при флюорозі. - С. 70
3.2. Щільність та мінеральна насиченість емалі при флюорозі зубів. - С. 71
3.3. Обгрунтування та розробка нового способу відбілювання емалі зубів, уражених на флюороз з використанням світла гелій-неонового лазера. - С. 73
3.4. Результати лікування хворих на флюороз зубів із застосуванням променів лазера. - С. 76
Костиренко, О. П. Розділ 4. Розробка та впровадження в практику способу відбілювання емалі при флюорозі зубів / О. П. Костиренко. - С. 79
Ніколішина, Е. В. Розділ 5. Лікування хворих на флюороз помірної та тяжкої форми з використанням сучасних композиційних матеріалів світлового затвердіння / Е. В. Ніколішина. - С. 92
Ніколішин, І. А. Розділ 6. Лікування хворих на тяжкий флюороз керамічними вінірами / І. А. Ніколішин. - С. 105