Гастродуоденопатії, індуковані нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування

Гастродуоденопатії, індуковані нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування / О. І. Федів [та ін.] ; Буков. держ. мед. ун-т. - Чернівці : БДМУ, 2018. - 144 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 120-144.
Б-98034

У монографії обговорюються питання патогенетичної ланки, особливості клінічної картини, сучасні методи діагностики та диференційоване лікування гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз.

Зміст:
Розділ 1. Клінічні особливості перебігу гастродуоденопатій, асоційованих із нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 11
Розділ 2. Патогенетичні механізми розвитку гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 41
2.1. Показники оксидантно-протиоксидантного гомеостазу при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 42
2.2. Фібринолітична, протеолітична активність плазми крові та морфофункціональний стан еритроцитів при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 46
2.3. Функціональний стан ендотелію при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 52
2.4. Вміст біохімічних маркерів апоптозу та епідермального фактора росту в крові при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 58
Розділ 3. Гістологічні та гістохімічні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 62
Розділ 4. Лікування гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 72
4.1. Лікування Helicobacter pylori-позитивних гастродуоденопатій, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 72
4.2. Лікування Helicobacter pylori-негативних гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. - С. 94