Гістологія. Цитологія. Ембріологія

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підруч. для студентів / за ред. : О. Д. Луцика, Ю. Б. Чайковського . - Вінниця : Нова Кн., 2020. - 496 с. - (Національний підруч.).
В-10061
Нова Книга
2020
496

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з Примірною програмою з гістології, цитології та ембріології підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”, затвердженою МОЗ України, і сучасними зарубіжними аналогами навчальної літератури. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлено повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книгу збагачено прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності. Для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти, а також викладачів та лікарів.
Зміст:
Чайковський, Ю. Б. Роздiл 1. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Сучасні методи морфологічного дослідження / Ю. Б. Чайковський, О. Д. Луцик. - С. 5
Білий, Р. О. Роздiл 2. Цитологія / Р. О. Білий, Т. І. Думич, Л. О. Стеченко. - С. 17
Сілкіна, Ю. В. Роздiл 3. Основи ембріогенезу людини / Ю. В. Сілкіна. - С. 61
Луцик, О. Д. Роздiл 4. Загальна характеристика тканин. Епітеліальні тканини / О. Д. Луцик [та ін.]. - С. 81
Другие авторы: Чайковський Ю. Б., Ященко А. М., Білий Р. О.
Ульянов, В. О. Роздiл 5. Тканини внутрішнього середовища. Кров та лімфа. Гематопоез / В. О. Ульянов, Ю. Б. Чайковський. - С. 103
Шепітько, В. І. Роздiл 6. Сполучні тканини / В. І. Шепітько, О. Д. Луцик. - С. 123
Луцик, О. Д. Роздiл 7. Скелетні тканини / О. Д. Луцик, С. Б. Геращенко, О. І. Дєльцова. - С. 142
Волков, К. С. Роздiл 8. М’язові тканини / К. С. Волков. - С. 166
Масловський, С. Ю. Роздiл 9. Нервова тканина / С. Ю. Масловський, О. Ю. Степаненко. - С. 181
Луцик, О. Д. Роздiл 10. Серцево-судинна система / О. Д. Луцик [та ін.]. - С. 196
Другие авторы: Ященко А. М., Білий Р. О., Наконечна О. В.
Мельник, Н. О. Роздiл 11. Імунна система / Н. О. Мельник, Ю. Б. Чайковський. - С. 212
Маєвський, О. Є. Роздiл 12. Ендокринна система / О. Є. Маєвський, О. М. Сулаєва. - С. 230
Масловський, С. Ю. Роздiл 13. Нервова система. Органи чуття / С. Ю. Масловський, О. Ю. Степаненко, Ю. Б. Чайковський. - С. 253
Небесна, З. М. Роздiл 14. Орган зору / З. М. Небесна, К. С. Волков, Р. О. Білий. - С. 276
Сокуренко, Л. М. Роздiл 15. Орган слуху та рівноваги / Л. М. Сокуренко, Ю. Б. Чайковський. - С. 292
Корсак, А. В. Роздiл 16. Шкіра та її похідні / А. В. Корсак, О. М. Сулаєва, Ю. Б. Чайковський. - С. 310
Шепітько, В. І. Роздiл 17. Травна система / В. І. Шепітько [та ін.]. - С. 322
Другие авторы: Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Стецук Є. В., Ященко А. М., Луцик О. Д.
Небесна, З. М. Роздiл 18. Дихальна система / З. М. Небесна, К. С. Волков. - С. 414
Васько, Л. В. Роздiл 19. Сечова система / Л. В. Васько, О. Д. Луцик, А. М. Ященко. - С. 431
Луцик, О. Д. Роздiл 20. Чоловіча статева система / О. Д. Луцик, А. М. Ященко, Т. М. Бойчук. - С. 453
Луцик, О. Д. Роздiл 21. Жіноча статева система / О. Д. Луцик [та ін.]. - С. 469
Другие авторы: Ященко А. М., Білий Р. О., Наконечна О. В.