Гістологія

Худий О. І. Гістологія : навч.-метод. посіб. / О. І. Худий, Л. М. Васіна. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. - 119 с.
Б-99357
Худий О. І.
Чернівецький національний університет ім. Ю . Федьковича
2019
119

Проаналізовані сучасні дані щодо морфофункціональних особливостей клітинних типів та утворених з них тканин, гістогенезу як комплексу координованих у часі та просторі процесів проліферації, диференціації, детермінації, інтеграції клітин, механізмів гомеостазу та тканинної регуляції, вікової динаміки тканин, закономірностей реактивності, адаптивної мінливості, регенерації клітин і тканин за дії несприятливих екологічних факторів і в екстремальних умовах функціонування та розвитку. Надані методичні рекомендації щодо проведення лабораторної роботи, наведені контрольні запитання, завдання, ситуаційні задачі.
Зміст:
Інструктивно-методична картка до роботи з навчально-методичним посібником. - С. 3
Етапи виготовлення і контрастування гістологічних препаратів. - С. 5
Епітеліальна тканина. - С. 10
Лабораторна робота №1. - С. 19
Тканини внутрішнього середовища. - С. 22
Лабораторна робота №2. - С. 32
Власне сполучна тканина. - С. 36
Лабораторна робота №3. - С. 52
Скелетні сполучні тканини. - С. 55
Лабораторна робота №4. - С. 73
М'язова тканина. - С. 77
Лабораторна робота №5. - С. 90
Нервова тканина. - С. 93
Лабораторна робота №6. - С. 101
Приклади тестових завдань. - С. 103
Запитання до рубіжних контролів. - С. 112
Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ). - С. 117