Гнійно-септична хірургія

Шаповал С. Д. Гнійно-септична хірургія : навч. посіб. для лікарів-інтернів, слухачів, студентів старших курсів мед. ун-тів та акад., лікарів-практиків і науковців хірург. та терапевт. профілю / С. Д. Шаповал. - Київ : Медицина, 2019. - 191 с.
Б-98796
Шаповал С. Д.
Медицина
2019
191

Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою.
Зміст:
Розділ 1. Гнійна хірургічна інфекція. - С. 9
1.1 Загальні питання гнійної інфекції. - С. 9
1.2 Неспецифічна гнійна інфекція. - С. 11
1.3 Особливості етіології та патогенезу гнійної хірургічної інфекції. - С. 13
1.4 Антимікробний захист організму. - С. 19
1.5 Схема розвитку запального процесу та його клінічні прояви. - С. 20
1.6 Хірургічні інфекції, що вирізняються за етіопатогенетичним принципом. - С. 24
1.7 Класифікація та клінічна картина гнійної хірургічної інфекції. - С. 28
1.8 Характеристика найважливіших збудників гнійної інфекції. - С. 32
1.9 Чинники ризику множинної резистентності збудників гнійної інфекції. - С. 57
1.10 Методи обмеження поширення антибіотикорезистентних збудників. - С. 58
1.11 Мікробіологічна діагностика інфекцій. Методи і клінічна інтерпретація результатів. - С. 60
1.12 Імунна відповідь організму на хірургічну інфекцію. - С. 72
1.13 Антибактеріальна хіміопрофілактика. - С. 81
1.14 Антибактеріальна хіміотерапія. - С. 85
1.15 Основні види знеболювання в гнійно-септичній хірургії. - С. 91
1.16 Загальні принципи оперативної гнійної хірургії. - С. 101
1.17 Профілактика гнійної хірургічної інфекції. - С. 115
1.18 Помилки та ускладнення при лікуванні хворих із хірургічною інфекцією. - С. 118
Розділ 2. Сепсис. - С. 124
2.1 Актуальність сепсису як загально-медичної проблеми . - С. 124
2.2 Еволюція уявлень про природу сепсису. - С. 130
2.3 Сучасна концепція сепсису. - С. 140
2.4 Основні ланки патогенезу сепсису. - С. 143
2.5 Септичний шок і його диференціальна діагностика. - С. 161
2.6 Загальна характеристика імунних розладів при сепсисі. - С. 168
2.7 Діагностика та лікування сепсису. - С. 177