Гостра післяінфарктна аневризма лівого шлуночка серця

Гостра післяінфарктна аневризма лівого шлуночка серця / В. Д. Сиволап, С. М. Кисельов. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 163 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 124-163.
Б-97778
Сиволап, В. Д.

У монографії висвітлено патогенетичну роль структурно-функціональних особливостей ураження серця, активності маркерів позаклітинного матриксу, системного запалення, гемостазу у формуванні гострої аневризми лівого шлуночка у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, вдосконалення її ранньої діагностики, підвищення ефективності лікування та покращення прогнозу у цієї категорії хворих. Проведено ретельний аналіз впливу кожного з компонентів сучасного лікування гострого Q-інфаркту міокарда на ризик формування гострої післяінфарктної аневризми без тромбу та з тромбом, госпітальну летальність та смертність хворих впродовж року після інфаркту міокарда.
Зміст:
Розділ 1. Сучасні уявлення про Q-інфаркт міокарда, ускладнений гострою аневризмою лівого шлуночка. - С. 8
Розділ 2. Особливості клінічного перебігу Q-інфаркту міокарда, ускладненого гострою аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 27
Розділ 3. Особливості варіабельності серцевого ритму і добового профілю артеріального тиску у хворих на Q-інфаркт міокарда з аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 37
3.1. Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на Q-інфаркт міокарда з аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 37
3.2. Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на Q-інфаркт міокарда з аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 42
Розділ 4. Структурно-функціональні особливості серця у хворих на Q-інфаркт міокарда, ускладнений гострою аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 45
4.1. Структурно-функціональні особливості серця у хворих на Q-інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 45
4.2. Особливості профілю діастолічного наповнення лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 49
Розділ 5. Особливості стану позаклітинного матриксу, системного запалення і гемостазу у хворих на Q-інфаркт міокарда, ускладнений гострою аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 52
5.1. Стан системи позаклітинного матриксу у хворих на Q-інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 52
5.2. Стан системного запалення і гемостазу у хворих на Q-інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою і тромбом лівого шлуночка. - С. 55
Розділ 6. Предиктори формування гострої аневризми і трмбу лівого шлуночка, госпітальної летальності і річної смертності у хворих на Q-інфаркт міокарда. - С. 61
6.1. Визначення незалежних предикторів формування гострої аневризми лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда. - С. 61
6.2. Визначення незалежних предикторів формування гострої аневризми і тромбу лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда. - С. 65
6.3. Визначення незалежних предикторів госпітальної летальності у хворих на Q-інфаркт міокарда. - С. 69
6.4. Визначення незалежних предикторів смертності хворих впродовж року після Q-інфаркту міокарда. - С. 73
Розділ 7. Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на Q-інфаркт міокарда. - С. 78
7.1. Субаналіз ефективності тромболітичної терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 78
7.2. Субаналіз ефективності антиагрегантної терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 84
7.3. Субаналіз ефективності антикоагулянтної терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 89
7.4. Субаналіз ефективності статинотерапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 93
7.5. Субаналіз ефективності блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 98
7.6. Субаналіз ефективності антиальдостеронової терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 103
7.7. Субаналіз ефективності блокади бета-адренорецепторів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - С. 108