Гострий та хронічний фарингіт

Гострий та хронічний фарингіт : навч.-метод. посіб. / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, Ю. В. Мінін [та ін.]. - 2-ге поновл. вид., переробл. і допов. - Київ : Логос , 2019. - 139 с.
Б-99228
Логос
2019
139

У навчально-методичному посібнику розглянуто сучасні питання етіології, патогенезу, діагностики, клініки, диференційної діагностики, лікування і профілактики гострого та хронічного фарингіту. Основою посібника є багатий досвід наукової розробки авторів з цісї проблеми, а також систематизовані дані літератури. Друкується за рішенням Вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (протокол № 6 від 12.06.19) та Асоціації дитячих оториноларингологів України (протокол № 1 від 13.10.18). Розрахований на лікарів-інтернів вищих медичних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів та студентів вищих медичних навчальних закладів.
Зміст:
Розділ 1. Етіологія, патогенез і патологічна анатомія гострого та хронічного фарингіту. - С. 7
Розділ 2. Клініка та діагностика гострого і хронічного фарингіту. - С. 26
2.1. Клініко-імунологічні особливості перебігу фарингіту при радіаційному впливі. - С. 65
Розділ 3. Методи лікування хворих на гострий та хронічний фарингіт. - С. 71
3.1. Клінічне обстеження та лікування хворих на атрофічні захворювання верхніх дихальних шляхів за допомогою антигомотоксичної терапії та традиційних методів. - С. 101
3.2. Клініко-імунологічна ефективність лікування загострення хронічного фарингіту у дітей, хворих на цукровий діабет І типу. - С. 106
Розділ 4. Профілактика гострого та хронічного фарингіту. - С. 113