Гострий та хронічний риносинусит у дітей

Гострий та хронічний риносинусит у дітей : навчально-методичний посібник / А. А. Лайко [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України. - Київ : Логос, 2017. - 194 с. : іл. - Бібліогр.: с. 192-194.
Б-97770

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні погляди на етіологію гострого та хронічного риносинуситу, патогенез, клінічний перебіг, діагностику, ускладнення та методи лікування. Його основою є досвід авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури за останні три десятиліття. Видання розраховане на слухачів, що навчаються в системі післядипломної освіти, практикуючих лікарів, які стикаються з цією проблемою, клінічних ординаторів, аспірантів, науковців та студентів медичних вищих навчальних закладів.

Зміст:
Розділ 1. Клінічна анатомія і фізіологія порожнини носа та приносових пазух. - С. 8
Розділ 2. Етіологія, патогенез і патоморфологія гострого та хронічного риносинуситу. - С. 43
Розділ 3. Клінічна характеристика і діагностика гострого та хронічного риносинуситу. - С. 66
Розділ 4. Методи лікування гострого та хронічного риносинуситу. - С. 121
Розділ 5. Профілактика гострого та хронічного риносинуситу. - С. 167