Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту з використанням мініінвазивних методик

Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту з використанням мініінвазивних методик / С. М. Кобилецький ; Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. - 230 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 178--230.
Б-97877
Кобилецький, С. М.

Наукова праця присвячена проблемі гострого деструктивного панкреатиту. Детально висвітлені питання етіологічних чинників, що призводять до розвитку захворювання. Широко викладено патофізіологічні зміни як у підшлунковій залозі, так і в організмі хворого в цілому. Особливу увагу приділено історії розвитку хірургічної тактики лікування деструктивного панкреатиту.
Зміст:
Розділ 1. Анатомія та фізіологія підшлункової залози. - С. 9
1.1. Топографічна анатомія підшлункової залози. - С. 9
1.2. Фізіологія підшлункової залози. - С. 15
Розділ 2. Загальні відомості про гострий деструктивний панкреатит. - С. 28
2.1. Етіологія гострого панкреатиту. - С. 28
2.2. Патогенез гострого панкреатиту. - С. 33
Розділ 3. Клініка та діагностика деструктивного панкреатиту. - С. 44
3.1. Клінічна картина та діагностика гострого деструктивного панкреатиту. - С. 44
3.2. Класифікація гострого панкреатиту. - С. 74
3.3. Оцінювання стану хворих та прогнозування перебігу захворювання. - С. 83
Розділ 4. Принципи консервативного лікування гострого деструктивного панкреатиту. - С. 90
Розділ 5. Хірургічні технології лікування хворих на деструктивний панкреатит. - С. 99
5.1. Алгоритм хірургічної тактики при деструктивному панкреатиті. - С. 99
5.2. Методи хірургічних втручань при некротичному панкреатиті та показання до їх виконання. - С. 104
5.3. Мініінвазивні методики хірургічного лікування хворих на деструктивний панкреатит. - С. 132
Розділ 6. Результати використання розроблених оперативних втручань. - С. 169