Хірургічне лікування хворих з синдромом портальної гіпертензії

Хірургічне лікування хворих з синдромом портальної гіпертензії : навчальний посібник для слухачів закладів післядипломної освіти / В. М. Клименко [та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. факультет. хірургії. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 111 с. - Бібліогр.: в кінці глав.
Б-97547

У посібнику надана анатомія та фізіологія печінки, клініка, патогенез, діагностика та лікування синдрому портальної гіпертензії та його ускладнень. Навчальний посібник складено відповідно до Робочої програми з хірургії для ВНМЗ України ІІІ-ІV рівня акредитації для студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів з метою їх підготовки і з урахуванням сучасних досягнень хірургії.
Зміст:
Глава 1. Загальні питання. - С. 7
1.1. Анатомія і фізіологія печінки. - С. 7
1.2. Методи діагностики захворювань печінки. - С. 13
1.2.1. Лабораторна діагностика. - С. 13
1.2.2. Інструментальні методи обстеження печінки. - С. 18
Ультразвукова діагностика. - С. 18
Фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС). - С. 19
Комп'ютерна томографія (КТ). - С. 20
Радіоізотопні дослідження. - С. 20
Ангіографія. - С. 21
Портоманометрія. - С. 22
Лапароскопія (відеолапароскопія). - С. 23
Біопсія печінки. - С. 23
Глава 2. Синдром портальної гіпертензії. - С. 29
2.1 Цироз печінки. - С. 29
2.1.1. Етіологія. - С. 30
2.1.2. Класифікація. - С. 30
2.1.3. Патогенез. - С. 31
Зміни мікроциркуляторного руслу. - С. 32
Зміна ворітного кровотоку. - С. 35
Зміна артеріального кровотоку. - С. 35
Зміна венозного відтоку. - С. 36
Органний кровотік при цирозі печінки. - С. 36
2.1.4. Діагностика ЦП. - С. 37
2.1.5. Диференційна діагностика. - С. 45
Прегепатична форма (під-, допечінкова) портальної гіпертензії. - С. 45
Постгепатична (надпечінкова) форма портальної гіпертензії. - С. 48
Інтрагепатична (внутрішньопечінкова- пре-, пара- і постсинусоїдальна) форма портальної гіпертензії. - С. 50
2.2. Лікування портальної гіпертензії при цирозі печінки. - С. 51
2.2.1. Медикаментозна терапія. - С. 52
2.2.2. Хірургічне лікування. - С. 55
Операції портокавального шунтування. - С. 56
Установка транс'югулярного внутрішньопечінкового портосистемного шунта. - С. 57
Роз’єднувальні операції : 58
Ендоскопічне лікування. - С. 59
Операції, спрямовані на зменшення припливу крові в портальну систему. - С. 61
Рентгеноендоваскульрні методи лікування. - С. 62
2.2.3. Лікування допечінкової форми портальної гіпертензії. - С. 64
2.2.4. Лікування надпечінкової форми портальної гіпертензії. - С. 65
Глава 3. Ускладнення портальної гіпертензії. - С. 71
3.1. Ниркова дисфункція. - С. 71
Патогенез ниркової дисфункції. - С. 71
Діагностика. - С. 72
Клініка. - С. 76
Диференціальна діагностика. - С. 79
Лікування ниркової дисфункції при цирозі печінки. - С. 80
3.2. Синусоїдальна дисфункція. - С. 82
Патогенез синусоїдальної дисфункції. - С. 83
Діагностика. - С. 85
Лікування синусоїдальної дисфункції. - С. 86
3.3. Тромбоз. - С. 86
Патогенез тромбозу при ЦП. - С. 87
Лікування. - С. 89
3.4. Принципи лікування кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу і шлунку (ВРВСШ). - С. 90
Патогенез. - С. 90
Діагностика. - С. 90
Лікування. - С. 91
Прогноз. - С. 94
3.5. Принципи лікування асциту. - С. 95
Патогенез. - С. 96
Діагностика. - С. 97
Диференціальна діагностика. - С. 99
Лікування. - С. 99
3.5.5 Діуретикорезистентний асцит (напружений, рефрактерний). - С. 100
Методи лікування діуретикорезистентного асциту. - С. 102
3.6. Печінкова енцефалопатія (ПЕ). - С. 105
Патогенез. - С. 105
Лікування. - С. 107