Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози

Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози : методичні рекомендації / Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України [та ін.] ; В. М. Копчак [та ін.]. - Київ : Гриценко І.Я., 2017. - 34 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 33-34.
Б-97459

Наявність різноманіття хірургічних операцій та широке впровадження у практику мініінвазивних втручань створює дилему щодо вибору методу оперативного лікування хворих з ускладненими псевдокістами підшлункової залози. В методичних рекомендаціях розглядаються наукові та практичні аспекти лікуівання ускладнених псевдокіст підшлункової залози з максимальним застосуванням мініінвазивних методик та тактики “step-up approach”. Методичні рекомендації призначені для лікарів: хірургів, терапевтів, ендокринологів, спеціалістів з ультразвукової діагностики, ендоскопістів та лікарів-інтернів зазначених спеціальностей.
Зміст:
Етіопатогенетичні особливості ускладнених псевдокіст підшлункової залози. - С. 9
Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози. - С. 14
1. Мініінвазивні втручання у хворих на ускладнені псевдокісти підшлункової залози. - С. 14
2. Лапаротомні втручання у хворих на ускладнені псевдокісти підшлункової залози. - С. 22
Оцінка якості життя хворих на ускладнені псевдокісти підшлункової залози. - С. 24