Хірургія

Хірургія : підручник : у 2 т. / за ред. : П. Г. Кондратенка, В. І. Русина. - Вінниця : Нова Кн., 2019. - Т. 2. - 702 с.
В-10043
Нова Книга
2019
702

У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. Однак першочергову увагу приділено діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю даного підручника є його побудова за синдромним принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У книзі викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи до лікування різних хірургічних захворювань. Висвітлено питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки найчастіше виконуваних операцій. Особливу увагу приділено принципам інтенсивної терапії в невідкладній хірургії.
Зміст:
Розділ 1. Захворювання щитоподібної та паращитоподібної залоз. - С. 16
Захворювання щитоподібної залози. - С. 16
Анатомія і фізіологія щитоподібної залози. - С. 17
Класифікація захворювань щитоподібної залози. - С. 30
Хвороба Грейвса - Базедова (дифузний токсичний зоб). - С. 31
Токсична аденома щитоподібної залози (хвороба Пламмера). - С. 39
Багатовузловий токсичний зоб. - С. 41
Ендемічний зоб. - С. 44
Спорадичний зоб. - С. 46
Гострий тиреоїдит. - С. 47
Аутоімунний тиреоїдит (тиреоїдит Хашімото). - С. 49
Фіброзний тиреоїдит (тиреоїдит Ріделя). - С. 50
Нетипові локалізації зоба. - С. 50
Ускладнення після операцій на щитоподібній залозі. - С. 51
Гіпотиреоз. - С. 55
Захворювання паращитоподібних залоз. - С. 58
Анатомія і фізіологія паращитоподібних залоз. - С. 58
Гіперпаратиреоз. - С. 59
Гіпопаратиреоз. - С. 61
Розділ 2. Обстеження хворого з хірургічною патологією органів грудної клітки. - С. 64
Скарги. - С. 64
Об'єктивне дослідження. - С. 66
Лабораторне обстеження. - С. 69
Інструментальні методи дослідження. - С. 70
Розділ 3. Біль у грудях. - С. 80
Захворювання легень, плеври і середостіння. - С. 80
Диференційна діагностика гострих хірургічних захворювань легень, плеври і середостіння. - С. 80
Особливості клінічної картини і лікування гострих хірургічних захворювань легень, плеври і середостіння. - С. 93
Гострі гнійно-деструктивні захворювання легень. - С. 106
Паразитарні захворювання легень. - С. 116
Медіастиніти. - С. 131
Кісти середостіння. - С. 140
Розділ 4. Травма грудей. - С. 144
Лікувально-діагностичний алгоритм при травмі грудей. - С. 144
Закриті травми (ушкодження) грудей. - С. 146
Відкриті травми (пошкодження) грудей. - С. 154
Лікування травм грудей. - С. 158
Поранення серця і перикарда. - С. 163
Поранення великих судин грудей. - С. 165
Торакоабдомінальні ушкодження. - С. 166
Основні принципи лікування в післяопераційному періоді. - С. 170
Розділ 5. Захворювання стравоходу і діафрагми. - С. 171
Діагностика дисфагії. - С. 171
Особливості клініки та лікування захворювань і пошкоджень стравоходу. - С. 176
Особливості клініки і лікування патології діафрагми. - С. 185
Розділ 6. Біль в ділянці серця. - С. 194
Обстеження хворих з хірургічною патологією серця. - С. 194
Забезпечення операцій на серці і великих судинах. - С. 201
Розділ 7. Біль в ділянці серця. Задишка. Захворювання серця. - С. 205
Ішемічна хвороба серця. - С. 207
Післяінфарктна аневризма серця. - С. 214
Інфекційний ендокардит. - С. 215
Перикардит. - С. 220
Вроджені вади серця. - С. 224
Відкрита артеріальна протока. - С. 226
Коарктація аорти. - С. 226
Дефект міжпередсердної перегородки. - С. 228
Дефект міжшлуночкової перегородки. - С. 231
Тетрада Фалло. - С. 232
Атрезія тристулкового клапана. - С. 234
Набуті вади серця. - С. 234
Мітральний стеноз. - С. 235
Недостатність мітрального клапана. - С. 237
Недостатність аортального клапана. - С. 241
Стеноз устя аорти. - С. 243
Аневризми грудної аорти. - С. 246
Розшаровуюча аневризма грудної аорти. - С. 249
Порушення серцевого ритму і провідності. - С. 252
Розділ 8. Біль у кінцівках. - С. 264
Захворювання артерій і вен кінцівок. - С. 264
Диференційна діагностика гострих і хронічних захворювань артерій і вен кінцівок. - С. 264
Біль в кінцівці. - С. 267
Гостра артеріальна непрохідність. - С. 270
Гострі венозні тромбози. - С. 280
Облітеруючі ураження артерій. - С. 292
Хвороба Рейна. - С. 307
Хронічна венозна недостатність. - С. 308
Вроджені судинні дисплазії. - С. 324
Пошкодження кровоносних судин. - С. 325
Розділ 9. Патологія гілок дуги аорти. - С. 357
Діагностика патології гілок дуги аорти. - С. 358
Симптоматичний і асимптомний стеноз сонних артерій. - С. 370
Облітерація або гемодинамічно значущий стеноз загальної сонної артерії. - С. 377
Патологічна звивистість внутрішньої сонної артерії. - С. 377
Аневризма екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії. - С. 379
Синдром підключично-хребтового обкрадання. - С. 379
Атеросклеротичне ураження плечо-головного стовбура. - С. 381
Атеросклеротичне ураження хребтових артерій. - С. 382
Неатеросклеротичні ураження екстракраніальних артерій. - С. 383
Каротидна хемодектома. - С. 383
Ускладнення, що виникають при хірургічному лікуванні патології гілок дуги аорти. - С. 384
Ендоваскулярні методи лікування патології гілок дуги аорти. - С. 385
Розділ 10. Відкриті пошкодження тканин і їх наслідки. Рани і рановий процес. - С. 387
Класифікація ран. - С. 387
Патофізіологія ранового процесу. - С. 388
Типи загоювання ран. - С. 397
Ранова інфекція. - С. 398
Основні принципи лікування ран. - С. 402
Застосування лікувальних мазей. - С. 405
Опіки і відмороження. - С. 424
Опіки. - С. 424
Термічні опіки. - С. 424
Електротравма і електроопіки. - С. 439
Хімічні опіки. - С. 440
Променеві опіки. - С. 442
Ускладнення опіків. - С. 443
Етапи надання допомоги обпеченим пацієнтам. - С. 444
Загальні принципи лікування опіків. - С. 450
Основні принципи місцевого консервативного лікування постраждалих від опіків. - С. 455
Особливості опіків у дітей. - С. 458
Особливості надання допомоги при масових ураженнях. - С. 459
Відмороження. - С. 462
Хірургія ран. - С. 464
Місцеве відновне лікування обширних ран. - С. 467
Оперативне лікування опіків і відморожень. - С. 473
Особливості вогнепальних і мінно-вибухових поранень. - С. 476
Розділ 11. Лихоманка. Хірургічна інфекція. - С. 480
Загальні ознаки хірургічної інфекції. - С. 484
Діагностика локальної хірургічної інфекції. - С. 489
Запальні захворювання м'яких тканин кінцівок і тулуба. - С. 492
Гнійні захворювання пальців і кисті. - С. 493
Гнійні захворювання пальців (панарицій). - С. 494
Гнійні захворювання шкіри та підшкірної клітковини. - С. 504
Гнійні захворювання лімфатичних судин та вузлів. - С. 514
Гнійні захворювання залозистих органів. - С. 515
Гнійні захворювання синовіальних сумок. - С. 518
Анаеробна ранова інфекція. - С. 519
Специфічна хірургічна інфекція. - С. 527
Пролежні. - С. 539
Загальні принципи лікування гнійної хірургічної інфекції. - С. 541
Загальні принципи місцевого хірургічного лікування гнійних захворювань. - С. 542
Розділ 12. Ожиріння. - С. 544
Класифікація. - С. 547
Оцінка ступеня ожиріння. - С. 547
Діагностика. - С. 547
Лікування. - С. 549
Розділ 13. Хірургічний шов. - С. 559
Хірургічний шовний матеріал. - С. 564
Зшиваюча хірургічна голка. - С. 569
Кишковий шов. - С. 571
Апаратний шов у відкритій і лапароскопічній хірургії. - С. 580
Розділ 14. Загальні принципи інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. - С. 585
Загальні принципи оцінки тяжкості стану пацієнта. - С. 585
Клінічні синдроми при критичних станах у хірургії. - С. 598
Респіраторна підтримка. - С. 629
Нутритивна підтримка. - С. 629
Профілактика утворення стрес-виразок і ерозій слизової оболонки органів травного каналу. - С. 633
Розділ 15. Антибактеріальна терапія і профілактика. - С. 634
Періопераційна антибактеріальна профілактика інфекційних ускладнень в хірургії. - С. 634
Розділ 16. Тромбоемболічні ускладнення в хірургії. - С. 664
Загальні чинники ризику тромбоемболічних ускладнень. - С. 665
Профілактика тромбоемболічних ускладнень. - С. 667
Клінічна картина тромбоемболії легеневих артерій. - С. 671
Діагностика тромбоемболії легеневих артерій. - С. 671
Лікування тромбоемболії легеневих артерій. - С. 674
Вторинна профілактика тромбоемболії легеневих артерій. - С. 678