Хірургія

Хірургія : підручник / за ред. Я. С. Березницького. - Вінница : Нова Кн., 2020. - 526 с. - (Національний підручник) (Україніка).
В-10117
Нова Книга
2020
526

Матеріал у підручнику розподілений залежно від характеру захворювання та пріоритетів надання медичної допомоги. Кожний хірургічний напрямок викладено за синдромним принципом, що враховує практичний підхід в роботі лікаря, який за окремо виділеним клінічним синдромом планує маршрут встановлення попереднього діагнозу, його клінічного обгрунтування та формує принципи надання медичної допомоги. Кожна тема викладена структуровано, залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподілом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань затверджених галузевих стандартів.
Зміст:
Розділ 1. Загальні принципи розпізнавання та формування клінічного діагнозу
Принципи діагностичного мислення. - С. 12
Принципи формування попереднього діагнозу. - С. 15
Обгрунтування діагностичної програми. - С. 16
Принципи проведення диференційної діагностики захворювань. - С. 16
Загальні принципи та етапи формування клінічного діагнозу. - С. 19
Контрольні питання до розділу 1. - С. 20
Розділ 2. Хірургічні захворювання черевної стінки
Грижі живота (синдром грижового випинання). - С. 22
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування гриж передньої черевної стінки. - С. 22
Контрольні питання до розділу 2. - С. 38
Розділ 3. Невідкладні хірургічні захворювання органів черевної порожнини
3.1. Гострі запальні захворювання органів черевної порожнини (гострий запальний абдомінальний синдром). - С. 40
3.2. Захворювання органів черевної порожнини, ускладнені кровотечею (синдром шлунково-кишкової кровотечі). - С. 62
Загальні питання діагностики і лікування кровотечі в порожнину шлунково-кишкового тракту. - С. 62
3.3. Гостра непрохідність кишок (синдром гострої непрохідності кишок). - С. 85
Загальгі питання діагностики та лікування гострої непрохідності кишок. - С. 85
3.4. Перитоніти (перитонеальний синдром). - С. 96
Загальні принципи і причини розвитку перитонеального синдрому. - С. 96
3.5. Гострі проктологічні захворювання (синдром гострого болю в прямій кишці, анальному каналі та періанальній ділянці). - С. 109
Загальні питання розвитку і діагностики больового синдрому в аноректальній ділянці. - С. 109
Контрольні питання до розділу 3. - С. 118
Розділ 4. Хронічні хірургічні захворювання органів шлунково-кишкового тракту
4.1. Хронічні захворювання стравоходу з порушенням прохідності (синдром дисфагії). - С. 124
Загальні питання розвитку і діагностики дисфагії. - С. 124
4.2. Хронічні захворювання стравоходу, обумовлені рефлюксом шлункового вмісту (синдром рефлюксу і печії). - С. 135
Загальні питання розвитку і діагностики печії та регуггітації шлункового вмісту у стравохід. - С. 135
4.3. Хронічні захворювання шлунка і панкреатобіліарної системи ( синдром болю у верхньому відділі черевної порожнини) . - С. 143
Загальні питання розвитку, діагностики та лікування жовчнокам'яної хвороби. - С. 154
4.4. Хронічне порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту (синдром хронічної непрохідності шлунково-кишкового тракту). - С. 165
Основні причини розвитку, діагностика і лікування хронічного порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту. - С. 165
4.5. Захворювання гепатопанкреатобіліарної зони, ускладнені механічною жовтяницею (синдром механічної жовтяниці). - С. 171
Загальні питання діагностики жовтяниць. - С. 171
Загальні питання діагностики і лікування механічної жовтяниці. - С. 173
4.6. Хронічні запальні захворювання тонкої і товстої кишок (діарейно-запальний синдром). - С. 183
4.7. Випадання прямої кишки (синдром випадання прямої кишки). - С. 194
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування синдрому випадання елементів прямої кишки з анального каналу. - С. 194
4.8. Хронічні проктологічні захворювання (синдром болю в ділянці анального каналу). - С. 201
Загальні причини розвитку, діагностики і лікування захворювань, що супроводжуються больовим синдромом в ділянці анального каналу. - С. 201
Контрольні питання до розділу 4. - С. 208
Розділ 5. Хірургічні захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини
Топографо-анатомічна будова грудної клітки і середостіння. - С. 215
5.1. Пневмоторакс (синдром колапсу легені). - С. 223
Загальні питання розвитку, діагностики та лікування колапсу легені. - С. 223
5.2. Рідина у плевральній порожнині (синдром рідини у плевральній порожнині). - С. 232
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування рідинних утворень у плевральній порожнині (гідроторакс). - С. 232
5.3. Легенева кровотеча (синдром легеневої кровотечі). - С. 246
Загальні питання виникнення, діагностики і лікування легеневої кровотечі. - С. 246
5.4. Запальні захворювання органів грудної клітки (запальний синдром у торакальній хірургії). - С. 259
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування запального синдрому в торакальній хірургії. - С. 259
5.5. Порушення прохідності трахеї та бронхів (синдром асфіксії). - С. 269
Контрольні питання до розділу 5. - С. 275
Розділ 6. Травма органів черевної і грудної порожнин
Травма живота, грудей та заочеревинного простору. - С. 280
6.1. Травма живота і його органів (синдром травматичного ушкодження живота). - С. 282
Причини розвитку, діагностика і принципи лікування травм живота. - С. 282
6.2. Травма грудної клітки та органів грудної порожнини. - С. 291
Причини розвитку, діагностика і принципи лікування травм грудної клітки. - С. 291
6.3. Сполучена та комбінована травма. Політравма. - С. 304
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування множинної (сполученої, комбінованої) травми та політравми. - С. 304
6.4. Травма стравоходу (синдром травматичного ушкодження стравоходу). - С. 308
Загальні питання розвитку, діагностики та лікування травм стравоходу. - С. 308
Контрольні питання до розділу 6. - С. 315
Роділ 7. Кардіохірургія
7.1. Набуті вади серця. - С. 318
7.2. Вроджені вади серця. - С. 327
Загальні питання клінічної діагностики вроджених вад серця. - С. 327
7.3. Ішемічна хвороба серця (клініка, діагностика, лікування). - С. 338
7.4. Тромбоемболія легеневої аотерії (ТЕЛА). - С. 342
Контрольні питання до розділу 7. - С. 347
Розділ 8. Хірургічні захворювання артеріальних судин
8.1. Гостре порушення артеріального кровообігу (синдром гострої ішемії). - С. 350
Загальні питання діагностики і лікування гострого порушення прохідності артеріальних судин. - С. 350
8.2. Ішемічні захворювання нижніх кінцівок (синдром хронічної ішемії). - С. 354
Загальні питання діагностики і лікування облітеруючих захворювань артеріальних судин. - С. 354
Контрольні питання до розділу 8. - С. 367
Розділ 9. Хірургічні захворювання вен нижніх кінцівок
Топографо-анатомічна будова вен нижніх кінцівок, їх фізіологія та методи дослідження. - С. 370
9.1. Хронічна венозна недостатність (синдром хронічної венозної недостатності). - С. 375
9.2. Гостре порушення венозної прохідності (синдром гострого венозного тромбозу). - С. 383
Загальні питання діагностики і лікування гострого порушення венозної прохідності. - С. 383
Контрольні питання до розділу 9. - С. 389
Розділ 10. Хірургічні захворювання ендокринних органів
10.1. Хірургічні захворювання щитоподібної залози. - С. 393
10.2. Хірургічні захворювання паращитоподібних залоз (синдром гіперкальціємії). - С. 408
10.3. Хірургічні захворювання надниркових залоз. - С. 411
Контрольні питання до розділу 10. - С. 417
Розділ 11. Аномалії розвитку і захворювання молочної залози
Загальні питання анатомії, фізіології молочних залоз та їх обстеження. - С. 419
11.1. Аномалії розвитку молочних залоз. - С. 423
11.2. Дисгормональні захворювання молочної залози. - С. 424
Контрольні питання до розділу 11. - С. 429
Розділ 12. Хірургічна гнійна інфекеція
Загальні питання розвитку, діагностики й лікування гнійної хірургічної інфекції. - С. 431
12.1. Ранова інфекція. - С. 433
12.2. Генералізовані запальні реакції (сепсис). - С. 442
Загальні питання розвитку, діагностики й лікування генералізованих запальних реакцій реакцій (сепсису). - С. 442
Контрольні питання до розділу 12. - С. 450
Розділ 13. Основи трансплантології
Загальні питання трансплантології. - С. 453
Контрольні питання до розділу 13
Розділ 14. Шоки
Загальні питання розвитку, діагностики та лікування шоку. - С. 465
Контрольні питання до розділу 14. - С. 481
Додатки. Диференційно-діагностичні таблиці хірургічних захворювань. - С. 483