Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи

Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи / І. Я. Дзюбановський [та ін.] ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я Горбачевського МОЗ України, Буковин. держ. мед. ун-т. - Тернопіль : ТДМУ:Укрмедкн., 2018. - 314 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 296-314.
Б-98167

У монографії узагальнено досвід лікування гнійно-некротичних процесів за синдрому діабетичної стопи з визначенням хірургічної тактики при кожній конкретній клінічній ситуації. Визначені особливості етіології, патогенезу, клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики при цій патології, що має значення для розробки нових методів лікування. Висвітлені нові методи лікування хворих з синдром діабетичної стопи, показана їх клінічна ефективність. Книга рекомендована для лікарів-хірургів, судинних хірургів, сімейних лікарів, лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.

Зміст:
Розділ 1. Клініко-патогенетичні передумови розвитку гнійно-некротичних ускладнень при синдромі діабетичної стопи. - С. 14
1.1. Клінічні предиктори появи гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи. - С. 19
1.2. Діагностика та визначення ступеня тяжкості перебігу гнійно-некротичних уражень за синдрому діабетичної стопи при цукровому діабеті. - С. 33
1.3. Патофізіологічні аспекти виникнення синдрому діабетичної стопи з розвитком гнійно-некротичних ускладнень. - С. 45
Розділ 2. Мікробіологічні чинники біотопу гнійно-некротичних процесів м’яких тканин у клініці та в експерименті. - С. 59
2.1. Особливості етіології та патогенезу гнійно-некротичних процесів м’яких тканин за даними мета-аналізу. - С. 59
2.2. Збудники та асоціанти біотопу гнійно-некротичних процесів м’яких тканин в експерименті. - С. 68
2.3. Результати клінічного мікробіологічного дослідження збудників та асоціантів біотопу біоплівки у хворих на гнійно-некротичні процеси м’яких тканин за цукрового діабету. - С. 83
Розділ 3. Специфічна імунна реактивність та неспецифічний протиінфекційний захист за гнійно-некротичних процесів м’яких тканин на тлі цукрового діабету в клініці та експерименті. - С. 94
3.1. Експериментальне дослідження динаміки змін факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту організму гнійно-некротичних процесів м’яких тканин. - С. 94
3.2 Результати клінічного дослідження змін факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту та специфічної імунної реактивності організму хворих на гнійно-некротичні ускладнення синдрому діабетичної стопи. - С. 108
3.3. Імунна відповідь організму хворих на цукровий діабет з гнійними ускладненнями на тлі традиційного лікування. - С. 125
3.4. Зміни неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності у розвитку запально-деструктивних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи залежно від форми захворювання. - С. 136
3.5. Ефективність впливу у комплексному лікуванні озонотерапії на лікування гнійно-запальних процесів у хворих на цукровий діабет. - С. 139
Розділ 4. Морфологічні зміни уражених гнійно-некротичними процесами тканин хворих за синдрому діабетичної стопи. - С. 149
4.1. Гістологічна характеристика тканин ранових дефектів стоп. - С. 149
4.2. Ультраструктурні зміни ранових макрофагів гнійно-некротичних вогнищ та під впливом озонотерапії за синдрому діабетичної стопи. - С. 156
Розділ 5. Принципи та ефективність комплексного хірургічного лікування гнійно-некротичних уражень стоп у хворих на цукровий діабет. - С. 169
5.1. Ефективність використання для загоєння ранових дефектів композиційної суміші на основі похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину на фоні ЦД в експерименті. - С. 176
5.2. Ретроспективний аналіз незадовільних результатів хірургічного лікування хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи. - С. 184
5.3. Хірургічні методи лікування та їх ефективність при різних ступенях деструкції тканин стопи у хворих на цукровий діабет. - С. 193
Розділ 6. Клітинно-тканинні технології в комплексному лікуванні післяопераційних ранових дефектів при синдромі діабетичної стопи. - С. 201
6.1. Хірургічні методи усунення ранових дефектів після операцій з приводу ускладнень діабетичної стопи. - С. 201
6.2. Інноваційні методики місцевого лікування дефектів дерми із використанням тканинної інженерії. - С. 205
6.3. Результати лікування ранових дефектів без застосування клітинно-тканинних технологій. - С. 221
6.4. Результати лікування ранових дефектів із використанням клітинно-тканинних технологій. - С. 228
6.5. Алгоритм комплексного лікування ранових дефектів із застосуванням клітинно-тканинних технологій при ускладненому синдромі діабетичної стопи. - С. 234
Розділ 7. Експериментальне обгрунтування доцільності використання озонотерапії в комплексному лікуванні гнійно-некротичних процесів м’яких тканин за цукрового діабету. - С. 238
Розділ 8. Результати застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на ускладнені гнійно-некротичними процесами різні форми синдрому діабетичної стопи. - С. 256
8.1. Результати вивчення впливу регіонарної пролонгованої внутрішньо-артеріальної озонотерапії з локальним озонуванням ділянки ураження на перебіг ранового процесу у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями за синдрому діабетичної стопи. - С. 262
8.2. Принципи комплексного лікування хворих на гнійно-некротичні ускладнення за синдрому діабетичної стопи. - С. 264
8.3. Віддалені результати комплексного лікування хворих з гнійно-некротичними ускладненнями за синдрому діабетичної стопи з використанням озонотерапії. - С. 280