Хірургія

Хірургія : підручник у двох томах / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2018 - Т.1 : Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології. Лікування хворого в хірургічному стаціонарі. - 2018. - 782 с. : табл., іл.
В-9789

У підручнику висвітлено організацію хірургічної роботи середнього медичного персоналу; принципи і сутність сучасної асептики й антисептики, гемостазу, знеболювання, гемотрансфузії, діагностики хірургічної патології, деонтології та біоетики; види оперативної і неоперативної хірургічної техніки, ведення перед- і післяопераційного періодів, догляд за хворими, методи надання невідкладної допомоги. Наведено основні види загальної хірургічної патології (травми, опіки, хірургічна інфекція, пухлини та ін.). Підручник відповідає навчальній програмі з хірургії, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, і розрахований для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації, а також може бути використаний практикуючими медичними працівниками.
Зміст:
Поняття про хірургію. - С. 10
Нарис із всесвітньої історії хірургії. - С. 12
Розвиток хірургії в Україні. - С. 15
Організація хірургічної допомоги в Україні. - С. 21
Частина 1. Загальна хірургія. - С. 24
1.1. Організація хірургічної служби. Медична етика і деонтологія в хірургії. - С. 25
1.1.1. Структура хірургічного відділення. - С. 25
Приймальне відділення. - С. 25
Хірургічний стаціонар. - С. 25
Операційний блок. - С. 29
1.1.2. Середній медичний персонал хірургічного відділення та його функціональні обов’язки. - С. 30
Старша медична сестра. - С. 30
Палатна медична сестра. - С. 31
Маніпуляційна (процедурна) медична сестра. - С. 31
Перев’язувальна медична сестра. - С. 31
Старша операційна медична сестра. - С. 32
Операційна медична сестра. - С. 32
1.1.3. Загальні поняття про деонтологію в хірургічному відділенні. - С. 33
Деонтологія в хірургії. - С. 35
Деонтологія в роботі середнього медичного персоналу хірургічного відділення. - С. 40
1.2. Профілактика хірургічної інфекції. - С. 44
Історичний нарис. - С. 44
1.2.1. Поняття про збудників хірургічної інфекції. - С. 45
1.2.2. Асептика. - С. 46
Джерела інфекції, шляхи її розповсюдження та заходи профілактики. - С. 47
Профілактика контактного шляху передачі інфекції. - С. 49
Протиепідемічні, санітарно-гігієнічні заходи і бактеріологічний контроль. - С. 78
Сучасні засоби для дезінфекції і стерилізації. - С. 82
1.2.3. Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію. - С. 84
1.2.4. Антисептика. - С. 86
Механічна антисептика. - С. 86
Фізична антисептика. - С. 87
Хімічна антисептика. - С. 91
Біологічна антисептика. - С. 96
1.3. Кровотеча. - С. 103
1.3.1. Поняття про кровотечу та крововтрату. - С. 103
Класифікація кровотеч. - С. 103
Клінічна картина кровотеч. - С. 106
Захворювання і патологічні стани, що провокують кровотечі. - С. 108
Крововтрата та її види. - С. 109
Методи визначення об’єму крововтрати. - С. 111
Наслідки кровотеч. - С. 112
1.3.2. Ускладнення кровотеч. - С. 113
1.3.3. Гемостаз. - С. 116
Методи тимчасової зупинки кровотечі. - С. 117
Методи остаточної зупинки кровотечі. - С. 123
Допоміжні заходи остаточного гемостазу. - С. 130
1.3.4. Принципи невідкладної допомоги і лікування кровотеч. - С. 130
Догляд за хворими. - С. 134
1.4. Гемотрансфузії та інфузії. - С. 136
1.4.1. Поняття про інфузійно-трансфузійну терапію. - С. 136
Історія переливання крові. - С. 137
1.4.2. Імунологічні основи гемотрансфузії і трансплантації. - С. 138
Еритроцитарні антигени. - С. 139
Лейкоцитарні антигени. - С. 141
Тромбоцитарні антигени. - С. 141
Плазмові (сироваткові) антигени. - С. 141
1.4.3. Методи визначення груп крові. - С. 141
Визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток. - С. 142
Визначення груп крові за допомогою реагентів анти-А, анти-В та анти-АВ. - С. 143
Помилки визначення груп крові. - С. 144
1.4.4. Клінічне значення резус-фактора. - С. 145
Визначення резус фактора за допомогою моноклонального анти-D на площині. - С. 145
1.4.5. Основи гемотрансфузіології. - С. 146
Механізм дії перелитих препаратів крові. - С. 147
Показання та протипоказання до гемотрансфузії. - С. 147
1.4.6. Гемотрансфузійні середовища. - С. 148
Компоненти крові. - С. 148
Препарати крові. - С. 150
Кровозамінники. - С. 151
Поняття про керовану гемодилюцію. - С. 157
1.4.7. Загальні вимоги до виконання гемотрансфузії. - С. 158
Проби на визначення сумісності крові донора та реципієнта. - С. 159
Догляд за хворим під час і після гемотрансфузії. - С. 160
Документація гемотрансфузії. - С. 161
1.4.8. Техніка гемотрансфузій. - С. 161
Шляхи введення трансфузійного середовища і способи переливання. - С. 161
Методи гемотрансфузій. - С. 164
Підготовка трансфузійних рідин. - С. 167
Швидкість введення гемотрансфузійних рідин. - С. 169
1.4.9. Ускладнення гемотрансфузій. - С. 169
Ускладнення механічного характеру. - С. 169
Ускладнення, пов’язані зі зміною реактивності організму. - С. 170
Ускладнення, пов’язані з інфікуванням хворого кров'ю донора. - С. 173
Ускладнення з боку венозного катетера. - С. 173
1.5. Знеболювання. - С. 176
1.5.1. Поняття про біль та анестезію. - С. 176
Історія розвитку анестезіології. - С. 178
1.5.2. Загальна анестезія (наркоз). - С. 179
Клінічний перебіг наркозу. - С. 180
Етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. - С. 182
Методи контролю стану пацієнта під час анестезії та операції. - С. 188
Додаткові заходи анестезіологічного забезпечення. - С. 189
1.5.3. Інгаляційний наркоз. - С. 191
Наркозно-дихальна апаратура. - С. 191
Засоби для інгаляційного наркозу. - С. 195
Спеціальний анестезіологічний інструментарій. - С. 197
Методи інгаляційного наркозу. - С. 198
1.5.4. Неінгаляційний наркоз. - С. 203
Засоби для неінгаляційного наркозу. - С. 204
1.5.5. Комбінована загальна анестезія. - С. 204
Комбінований інтубаційний наркоз. - С. 204
Нейролептаналгезія. - С. 205
Атаралгезія. - С. 205
1.5.6. Ускладнення загальної анестезії. - С. 205
1.5.7. Місцеве знеболювання. - С. 207
Засоби місцевої анестезії. - С. 208
Види місцевої анестезії. - С. 210
Роль фельдшера і медсестри в проведенні місцевого знедолення. - С. 217
Ускладнення місцевої анестезії. - С. 217
1.5.8. Догляд за хворими після знеболювання. - С. 218
Догляд за хворими після наркозу. - С. 218
Догляд за хворими після місцевої анестезії. - С. 219
1.6. Оперативна хірургічна техніка. - С. 220
1.6.1. Поняття про хірургічну операцію. - С. 220
Види оперативних втручань. - С. 221
Проведення оперативних втручань. - С. 228
Етапи хірургічної операції. - С. 229
Профілактика нагноєння післяопераційної рани. - С. 231
1.6.2. Хірургічний інструментарій. - С. 232
Хірургічні інструменти для відкритих операцій. - С. 234
Загальний хірургічний інструментарій. - С. 249
Спеціальний хірургічний інструментарій. - С. 250
Хірургічні інструменти і апарати для ендоскопічних операцій. - С. 262
1.6.3. Шовний матеріал. - С. 268
Історія винаходу шовного матеріалу. - С. 268
Класифікація шовного матеріалу. - С. 271
Характеристика окремих представників шовного матеріалу. - С. 273
1.6.4. Поняття про хірургічні шви. - С. 276
1.6.5. Елементи оперативної діяльності. - С. 281
Основні правила асистенцїї під час оперативних втручань і маніпуляцій. - С. 281
Діяльність операційної сестри під час операції. - С. 284
1.6.6. Небезпека операції для хірургічної бригади. - С. 288
1.6.7. Трансплантація органів і тканин. - С. 290
Види трансплантацій. - С. 291
1.7. Десмургія. - С. 293
1.7.1. Поняття про пов’язку та перев’язку. - С. 293
Класифікація пов’язок. - С. 293
Основні перев’язувальні матеріали та вироби. - С. 298
1.7.2. Правила накладання пов’язок. - С. 306
Накладання м'яких пов’язок. - С. 307
Накладання спеціальних пов’язок. - С. 326
Накладання твердих пов'язок. - С. 328
1.8. Хірургічна діяльність на основних етапах лікування . - С. 343
1.8.1. Поняття про невідкладну медичну допомогу. - С. 343
Перша медична допомога. - С. 343
Поняття про транспортну іммобілізацію. - С. 346
Правила переміщення потерпілих і хворих. - С. 348
Служба швидкої медичної допомоги. - С. 352
1.8.2. Порушення життєдіяльності організму. - С. 355
Термінальні стани. - С. 356
Біологічна смерть. - С. 358
1.8.3. Серцево-легенево-церебральна реанімація. - С. 358
1.9. Амбулаторна хірургія. - С. 367
1.9.1. Роль і місце амбулаторної хірургічної допомоги. - С. 367
1.9.2. Організація хірургічної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті. - С. 368
Структура і забезпечення хірургічної роботи. - С. 368
Обов’язки фельдшера. - С. 369
1.9.3. Організація хірургічної допомоги в поліклініці. - С. 370
Структура хірургічної служби дільничної поліклініки. - С. 370
Обов’язки медичної сестри хірургічного кабінету поліклініки. - С. 375
1.9.4. Диспансеризація хірургічних хворих. - С. 375
1.10. Діагностика хірургічних захворювань. - С. 377
1.10.1. Методика обстеження хірургічного хворого. - С. 377
Суб'єктивне обстеження (status praesens subjectivus). - С. 377
Об’єктивне обстеження (status praesens objectivus). - С. 382
Додаткові методи обстеження. - С. 418
Встановлення остаточного діагнозу та ведення документації. - С. 429
1.11. Підготовка хворого до операції. - С. 432
1.11.1. Показання та протипоказання до операції. - С. 432
Показання і протипоказання до операції у дітей. - С. 433
Показання і протипоказання до операції у літніх людей. - С. 433
1.11.2. Визначення ступеня операційного ризику. - С. 434
1.11.3. Стан гомеостазу і його значення. - С. 435
Водно-електролітний обмін. - С. 436
1.11.4. Нутритивна підтримка хворого. - С. 436
1.11.5. Мета і завдання передопераційного періоду. - С. 438
Передопераційний період при планових операціях. - С. 442
Передопераційний період при екстрених операціях. - С. 449
Особливості передопераційної підготовки людей літнього віку. - С. 450
Особливості передопераційної підготовки дітей. - С. 451
Транспортування хворого в операційну. - С. 452
1.12. Лікування хворих у післяопераційному періоді. - С. 453
1.12.1. Поняття про післяопераційний період. - С. 453
Фази перебігу післяопераційного періоду. - С. 453
Зміни гомеостазу, що відбуваються з приводу наркозу та операції. - С. 454
Варіанти перебігу післяопераційного періоду. - С. 456
Апаратний моніторинг вітальних функцій. - С. 458
Корекція гомеостазу при хірургічному стресі. - С. 459
1.12.2. Основні організаційні заходи і нагляд за хворими. - С. 463
Положення післяопераційного хворого в ліжку. - С. 465
Використання лікувальної фізкультури, дихальної гімнастики і фізіотерапії. - С. 468
Особливості догляду за оперованими хворими. - С. 469
Харчування та годування хворих. - С. 477
Виписування хворих. - С. 483
1.12.3. Післяопераційні ускладнення. - С. 483
Загальна симптоматика післяопераційних ускладнень. - С. 483
Ускладнення з боку післяопераційної рани і швів. - С. 485
Ускладнення з боку нервової системи. - С. 488
Ускладнення функції органів дихальної системи. - С. 488
Ускладнення функції серцево-судинної системи. - С. 490
Ускладнення функції органів травної системи. - С. 494
Ускладнення сечовидільної системи. - С. 497
Післяопераційний сепсис. - С. 497
1.12.4. Особливості післяопераційного періоду у дітей. - С. 498
1.12.5. Особливості післяопераційного періоду у літніх людей. - С. 500
Частина 2. Основні види хірургічної патології. - С. 504
2.1. Ушкодження (травма). - С. 505
2.1.1. Загальні поняття про травму. - С. 505
Класифікація травм. - С. 505
Діагностика ушкоджень опорно-рухового апарату. - С. 507
Загальні принципи травматологічної допомоги потерпілим. - С. 510
2.1.2. Закриті механічні ушкодження. - С. 512
Забій (contusio). - С. 512
Розтягнення (distorsio). - С. 513
Струс (commotio). - С. 516
Стискання (compressio). - С. 517
Вивих (luxatio). - С. 521
Переломи кісток (fractura ossis). - С. 524
2.2. Відкриті механічні ушкодження (рани). - С. 552
Загальне поняття про рану. - С. 552
Класифікація ран. - С. 552
Основні ознаки ран та їх клініко-морфологічна характеристика. - С. 553
Рановий процес. - С. 557
Види загоювання ран. - С. 561
Ускладнення ран. - С. 565
2.2.2. Перша медична допомога при пораненні і лікування ран. - С. 567
Догляд за ранами. - С. 576
2.2.3. Сучасне лікування ран інтерактивними пов’язками. - С. 578
Суперпоглиноючі пов'язки. - С. 579
Альгінатні пов'язки. - С. 581
Губчасті пов'язки. - С. 582
Гідроколоїдні пов'язки. - С. 582
Гідрогелеві пов’язки. - С. 583
Сітчасті пов’язки. - С. 584
Вторинні сорбцінні пов’язки. - С. 585
2.2.4. Сучасна вогнепальна рана і ранова хвороба. - С. 585
2.3. Термічні, хімічні, променеві ушкодження. Електротравма. - С. 600
2.3.1. Загальне поняття про опік. - С. 600
Термічні опіки. - С. 600
Опікова хвороба. - С. 608
Медична допомога і лікування при термічних опіках. - С. 613
Хімічні опіки. - С. 629
Променеві (радіаційні) опіки. - С. 631
2.3.2. Ураження холодом. - С. 633
Відмороження. - С. 633
Перша медична допомога та лікування при відмороженнях. - С. 637
Загальне охолодження (замерзання). - С. 641
2.3.3. Електротравма. - С. 643
2.4. Хірургічна інфекція. - С. 651
2.4.1. Поняття про хірургічну інфекцію. - С. 651
Класифікація хірургічної інфекції. - С. 653
Принципи лікування хірургічної інфекції. - С. 657
Особливості догляду за хворими у відділенні гнійної хірургії. - С. 661
2.4.2. Гнійно-септичні захворювання. - С. 662
Фурункул. - С. 662
Фурункульоз. - С. 662
Карбункул. - С. 663
Гідраденіт. - С. 664
Флегмона. - С. 664
Абсцес. - С. 665
Лімфангіт. - С. 667
Лімфаденіт. - С. 667
Бешиха. - С. 669
Еризипелоїд. - С. 671
Остеомієліт. - С. 672
Лімфаденіт. - С. 667
Бешиха. - С. 669
Еризипелоїд. - С. 671
Остеомієліт. - С. 672
2.4.3. Анаеробна інфекція. - С. 679
Анаеробна клостридіальна інфекція. - С. 679
Анаеробна (газова) гангрена. - С. 679
Правець. - С. 684
Анаеробна неклостридіальна інфекція. - С. 689
2.4.4. Загальна гнійна інфекція (сепсис). - С. 691
Сепсис. - С. 691
2.4.5. Хірургічна специфічна інфекція. - С. 697
Хірургічний туберкульоз. - С. 697
Актиномікоз. - С. 704
Сибірка. - С. 705
Дифтерія ран. - С. 707
Сказ. - С. 708
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД). - С. 709
2.5. Пухлини. - С. 712
2.5.1. Поняття про онкологічні захворювання. - С. 712
Етіологія і патогенез пухлин. - С. 712
Класифікація, назва пухлин та їх характеристика. - С. 713
2.5.2. Доброякісні пухлини. - С. 717
Папілома. - С. 717
Аденома. - С. 717
Фіброма. - С. 718
Міксома. - С. 719
Ліпома. - С. 719
Міома. - С. 720
Ангіома. - С. 720
Остеома. - С. 723
Хондрома. - С. 723
Невринома. - С. 724
Гліома. - С. 725
2.5.3. Злоякісні пухлини. - С. 725
Рак. - С. 726
Саркома. - С. 730
Клінічна класифікація злоякісних пухлин. - С. 733
2.5.3. Діагностика і клініка пухлин. - С. 735
Діагностика доброякісних пухлин. - С. 736
Діагностика злоякісних пухлин. - С. 736
Додаткові методи обстеження. - С. 739
2.5.4. Принципи лікування пухлин. - С. 741
Лікування доброякісних пухлин. - С. 741
Лікування злоякісних пухлин. - С. 741
2.5.5. Організація допомоги онкологічним хворим. - С. 753
Структура і завдання онкологічної служби. - С. 753
Догляд за онкологічними хворими. - С. 753
2.6. Змертвіння. Нориці. Кісти. Природжені хірургічні захворювання. - С. 756
2.6.1. Змертвіння. - С. 756
Некроз. - С. 756
Гангрена. - С. 758
Виразка. - С. 760
Пролежень. - С. 763
Діабетична стопа. - С. 763
2.6.2. Основні види недостатності кровообігу. - С. 764
Порушення артеріальної прохідності. - С. 764
2.6.3. Нориці. - С. 768
2.6.4. Кісти. - С. 771
2.6.5. Вроджена хірургічна патологія. - С. 772
Профілактика вроджених вад розвитку. - С. 744