Хронічний гнійний середній отит

Хронічний гнійний середній отит / А. А. Лайко, О. М. Борисенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України. - Київ : Логос, 2018. - 224 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 208-224.
Б-98426
Лайко, А. А.

У монографії висвітлено сучасні питання етіології і патогенезу хронічного середнього отиту, деякі особливості перебігу залежно від різних форм хронічного отиту, діагностику мезотимпаніту, епітемпаніту. Детально охарактеризовано генез холестеатоми, її дію на кісткові структури; каріонекротичну форму епітимпаніту, механізм розвитку ускладнень, перебігу хронічного отиту. На сучасному рівні висвітлено питання консервативного та хірургічного лікування хронічного середнього отиту, показання оперативних втручань різних типів. Матеріал ілюстрований таблицями, малюнками.

Зміст:
Розділ 1. Клінічна анатомія зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. - С. 8
Розділ 2. Частота виникнення, етіологія, патогенез і патологічна анатомія хронічного гнійного середнього отиту. - С. 20
Розділ 3. Класифікація, клінічний перебіг та діагностика хронічного гнійного середнього отиту. - С. 57
Розділ 4. Вплив порожнин середнього вуха на передачу звуку. Акустичний експеримент. - С. 96
Розділ 5. Методи консервативного лікування хронічного гнійного середнього отиту. - С. 109
Розділ 6. Хірургічне лікування хронічного гнійного середнього отиту. - С. 143
Розділ 7. Профілактика хронічного гнійного середнього отиту. - С. 192