Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками

Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками / А. А. Лайко [та ін.] ; Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України [та ін. ]. - Київ : Логос , 2017. - 183 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 157-183.
Б-97448

У монографії представлено сучасні погляди на етіологію хронічного риносинуситу, зокрема розглянуто атипові збудники, віруси та гриби, патогенез, клінічний перебіг, діагностику та лікування. Основою монографії є досвід авторів з цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури.
Зміст:
Розділ 1. Клінічна анатомія і фізіологія порожнини носа та приносових пазух. - С. 8
Розділ 2. Етіологія, патогенез і патоморфологія хронічного риносинуситу. - С. 44
Розділ 3. Клінічна характеристика та діагностика хронічного риносинуситу. - С. 73
Розділ 4. Методи лікування хронічного риносинуситу. - С. 105
Розділ 5. Профілактика хронічного риносинуситу. - С. 145