Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування

Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування : навчально-методичний посібник / А. А. Лайко [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України . - Київ : Логос , 2017. - 97 с. : іл. - Бібліогр.: с. 96-97.
Б-97447

Розглянуто хвороби зовнішнього вуха у дітей, які часто зустрічаються у практичній діяльності оториноларингологів. Звернуто увагу на сучасні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування. Посібник ілюстрований малюнками.
Зміст:
Розділ 1. Анатомічні особливості зовнішнього вуха. - С. 8
Розділ 2. Класифікація хвороб зовнішнього вуха. - С. 15
Розділ 3. Хвороби вушної раковини. - С. 24
Розділ 4. Захворювання зовнішнього слухового ходу. - С. 50
Розділ 5. Пухлини зовнішнього вуха. - С. 75
Розділ 6. Профілактика хвороб зовнішнього вуха. - С. 89