Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології

Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології / Н. А. Мітряєва [та ін.] ; Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України. - Харків : Діса плюс, 2018. - 186 с. : іл, табл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-98159

Терапевтичні стратегії, спрямовані на індукцію церамід-опосередкованого апоптозу, відкривають нові шляхи керування променевими реакціями пухлин, що безперечно підвищує ефективність лікування раку. Не менш цікаві дослідження присвячені пошуку прогностичних чинників на підставі вивчення маркерів церамідного апоптозу, які дають змогу наблизитися до індивідуального планування хіміопроменевого лікування та визначити подальшу тактику терапії.

Зміст:
Розділ 1. Експериментально-теоретичне обґрунтування застосування радіомодифікації, спрямованої на індукцію церамідного шляху апоптозу пухлин, для підвищення ефективності хіміопроменевої терапії злоякісних новоутворень. - С. 9
1.1. Роль апоптозу в радіаційній онкології. - С. 9
1.2. Радіація та церамідний шлях апоптозу. - С. 22
1.3. Сфінголіпід-опосередкована регуляція пухлинних клітин. - С. 42
1.4. Радіосенсибілізуючий ефект хіміопрепаратів, спрямований на індукцію церамідного шляху апоптозу пухлин. - С. 60
Розділ 2. Хіміопроменеве лікування недрібноклітинного раку легені, спрямоване на індукцію церамідного шляху апоптозу. - С. 90
2.1. Сучасний погляд на променеву терапію недрібноклітинного раку легені. - С. 90
2.2. Власний досвід променевого лікування недрібноклітинного раку легені. - С. 111
2.3. Пухлинні маркери в оцінці ефективності променевої терапії недрібноклітинного раку легені. - С. 134
2.4. Кисла Zn²+-залежна секретована сфінгомієліназа в моніторингу ефективності хіміопроменевого лікування недрібноклітинного раку легені. - С. 149
2.5. Вплив хіміопроменевої терапії на вміст сфінголіпідів у пухлині у хворих на недрібноклітинний рак легені. - С. 165
2.6. Активація церамідного шляху апоптозу як засіб підвищення променевої терапії недрібноклітинного раку легені. - С. 175