Інфекційні хвороби

Інфекційні хвороби : підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти освіт.-кваліфікац. рівнів "Бакалавр" і "Магістр" зі спец. "Медсестринство" напряму підгот. "Охорона здоров'я" / за ред. В. М. Козька. - Київ : Медицина, 2019. - 311 с.
В-9972
Медицина
2019
311

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, ускладнення, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. Зокрема висвітлено теми, які виносять на самостійне позааудиторне опрацювання. Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги. У підручнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій.
Зміст:
Частина 1. Загальна частина. - С. 8
Розділ 1. Вчення про інфекційні хвороби. Структура та режим роботи інфекційної лікарні. Охорона праці в галузі. - С. 8
Розділ 2. Діагностика, лікування та основи профілактики інфекційних хвороб. - С. 26
Розділ 3. Функції та структура кабінетів інфекційних захворювань. Кабінети щеплень. - С. 53
Розділ 4. Особливості медсестринського процесу при інфекційних хворобах. - С. 63
Частина 2. Спеціальна інфектологія. - С. 75
Розділ 5. Захворювання з переважно фекально-оральним механізмом зараження. - С. 75
Черевний тиф (typhus abdominalis). - С. 75
Паратифи (paratyphus). - С. 82
Сальмонельоз (salmonellosis). - С. 82
Харчові токсикоінфекції (alimentary toxicoinfections). - С. 86
Шигельоз (shigellosis). - С. 87
Холера (cholera). - С. 91
Ешерихіози (escherichioses). - С. 98
Ботулізм (botulismus). - С. 100
Єрсиніоз (yersiniosis). - С. 105
Поліомієліт (poliomyelitis). - С. 107
Розділ 6. Вірусні гепатити. - С. 113
Гепатит А (hepatitis A). - С. 118
Гепатит Е (hepatitis Е). - С. 122
Гепатит В (hepatitis B). - С. 126
Гепатит С (hepatitis C). - С. 130
Гепатит D (hepatitis D). - С. 134
Розділ 7. Захворювання з переважно повітряно-краплинним шляхом передачі. - С. 136
Грип (grippus). - С. 136
Парагрип (paragrippus). - С. 145
Аденовірусна інфекція (adenovirosis). - С. 147
Герпесвірусні інфекції. - С. 150
Простий герпес (herpes simplex). - С. 151
Вітряна віспа, оперізувальний герпес (varicella, herpes zoster). - С. 155
Iнфекційний мононуклеоз (mononucleosis infectiosa). - С. 160
Краснуха (rubeola). - С. 164
Ангіна (angina). - С. 167
Дифтерія (diphtheria). - С. 172
Менінгококова інфекція (meningococcus infection). - С. 179
Розділ 8. Захворювання з переважно трансмісивним механізмом зараження. - С. 190
Висипний тиф (typhus exanthematicus). Хвороба Брілла-Цінссера (Brill-Zinsser morbus). - С. 190
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (febris haemorrhagica et renal syndrome). - С. 194
Кримська геморагічна гарячка (febris haemorrhagica crimiana). - С. 198
Омська геморагічна гарячка (febris haemorrhagica sibirica). - С. 201
Малярія (malaria). - С. 203
Кліщовий енцефаліт (encephalitis acarinarum). - С. 219
Розділ 9. Захворювання з переважно рановим та інокуляційним механізмом зараження. - С. 224
ВIЛ-інфекція/СНIД (HIV-infection/AIDS). - С. 224
Сказ (rabies, hydrophobia, lyssa). - С. 230
Бешиха (erysipelas). - С. 237
Правець (tetanus). - С. 242
Лептоспіроз (leptospirosis). - С. 251
Розділ 10. Захворювання з переважно множинним механізмом зараження. - С. 255
Сибірка (anthrax). - С. 255
Бруцельоз (brucellosis). - С. 258
Чума (pestis). - С. 265
Туляремія (tularemia). - С. 272
Токсоплазмоз (toxoplasmosis). - С. 276
Лістеріоз (listeriosis). - С. 292
Додаток 1. Класифікація інфекційних хвороб за МКХ-10. - С. 295
Додаток 2. Класифікація медсестринських діагнозів (Північноамериканська діагностична асоціація медсестер NANDA з урахуванням доповнення Міжнародної класифікації медсестринської практики ICNP, 1999). - С. 299