Інформаційні технології у сфері охорони здоров’я

Інформаційні технології у сфері охорони здоров'я / Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко, К. В. Копняк [та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. інститут. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. - 238 с.
Б-98539
ВТЕІ КНТЕУ
2018
238

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти впровадження інформаційних технологій у сферу охорони здоров'я. Встановлено характерні тенденції автоматизації адміністративно-управлінської діяльності медичного закладу, покращення обслуговування пацієнтів і поліпшення роботи працівників системи охорони здоров'я.
Зміст:
Розділ 1. Передумови впровадження інформаційних технологій та систем у сферу діяльності системи охорони здоров'я. - С. 10
1.1 Сучасний стан впровадження медичних інформаційних систем в Україні та за кордоном. - С. 10
1.2 Оптимізація організаційно-управлінського та інформаційно-технічного забезпечення системи охорони здоров'я. - С. 24
1.3 Актуальні проблеми впровадження медичних інформаційних систем та шляхи їх подолання. - С. 39
Розділ 2. Реалізація стратегії розвитку системи охорони здоров'я. - С. 50
2.1 Концепція і програми розвитку системи охорони здоров'я: інформаційна складова. - С. 50
2.2 Методика оцінки рівня інноваційного розвитку державної та регіональної системи охорони здоров'я. - С. 65
2.3 Інноваційні напрямки розвитку та моделі досконалості системи охорони здоров'я. - С. 75
Розділ 3. Впровадження інформаційних систем у сферу діяльності системи охорони здоров'я. - С. 91
3.1 Медичні інформаційні системи. - С. 91
3.2 Інформаційні системи в управлінні медичною галуззю. - С. 102
3.3 Діагностично-лікувальні інформаційні системи. - С. 117
3.4 Реінжиніринг бізнес-процесів медичного закладу. - С. 132
Розділ 4. Впровадження інформаційних технологій в регіональних закладах охорони здоров'я. - С. 143
4.1 Інформатизація закладів охорони здоров'я Вінницького регіону. - С. 143
4.2 Перспективи та ефективність впровадження медичних інформаційних систем. - С. 159
Розділ 5. WEB-сайт як ефективний інструмент маркетингової діяльності закладу охорони здоров'я. - С. 167
5.1 Інтернет-комунікації в галузі охорони здоров'я. - С. 167
5.2 Аспекти розробки та просування Web-сайту медичного закладу в мережі Інтернет. - С. 179
5.3 Редизайн Web-сайту медичного закладу регіону. - С. 199