Інформативні показники в діагностиці і моніторингу захворювань

Інформативні показники в діагностиці і моніторингу захворювань : навч. посіб. / за ред. В. І. Жукова. - Харків : Мераш Publisher, 2019. - 395 с.
В-10065
Мераш Publisher
2019
395

У навчальному посібнику з діагностичною і прогностичною метою наведені дані широкого спектру моніторингових і маркетних показників при порушеннях метаболічних процесів, які можуть виникати в умовах розвитку захворювань і патологічних станів.
Зміст:
Розділ І Ферменти та їх діагностичне і прогностичне значення в клінічній практиці. - С. 12
Розділ ІІ Інформативні показники білкового обміну в діагностиці і моніторингу захворювань. - С. 59
Розділ ІІІ Клініко-діагностичне і прогностичне значення показників обміну небілкових азотистих речовин. - С. 108
Розділ ІV Інформативні показники ліпідного обміну в діагностиці і моніторингу захворювань. - С. 129
Розділ V Інформативні показники вуглеводного обміну в діагностиці і моніторингу захворювань. - С. 141
Розділ VI Інформативні показники пігментного обміну в діагностиці і моніторингу захворювань. - С. 154
Розділ VII Клініко-діагностичне значення показників біогенних елементів в моніторингу захворювань. - С. 163
Розділ VIII Клініко-діагностичне значення обміну гормонів в моніторингу захворювань. - С. 184
Розділ IX Клініко-діагностичне значення показників водно-сольового обміну в моніторингу захворювань. - С. 230
Розділ X Інформативні показники оцінки функціонального стану системи гемостазу в моніторингу захворювань. - С. 251
Розділ XI Інформативні показники оцінки стану кислотно-лужної рівноваги в моніторингу захворювань. - С. 269
Розділ XII Клініко-діагностичне значення показників маркерів пухлин і вагітності в моніторингу захворювань. - С. 287
Розділ XIII Діагностичне значення основних інформативних клінічних показників крові та сечі в моніторингу захворювань. - С. 303
Розділ XIV Роль гематоенцефалічного бар'єру і клінічне значення інформативних показників спинномозкової рідини в моніторингу захворювань. - С. 330
Розділ XV Інформативні показники оцінки функціонального стану антиоксидантної системи і обміну вітамінів в моніторингу захворювань. - С. 342
Розділ XVI Моніторингові інформативні показники в діагностиці і лікуванні захворювань. - С. 363
Розділ XVII Інформативні моніторингові метаболічні показники в клінічній практиці. - С. 378