Інноваційні розробки наукових установ Національної академії медичних наук України

Інноваційні розробки наукових установ Національної академії медичних наук України / Нац. Акад. мед. наук України ; упоряд.: В. І. Цимбалюк [та ін.]. - Київ : Морион, 2018. - 142 с. : іл.
В-9819

Академічна медична наука є невід'ємною частиною підсистеми генерації нових наукових знань та новітніх технологій, що становлять у сукупності сучасну національну інноваційну систему України.Законодавчою базою означеного інноваційного поступу інститутів, центрів та усього багатотисячного колективу НАМН України став Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також статут НАМН України, затверджений Загальними зборами Академії 5 квітня 2016р., згідно з яким визначено основні завдання її функціонування, розвитку, наукової та клінічної діяльності.

Зміст:
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». - С. 7
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України». - С. 10
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України». - С. 12
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». - С. 15
ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». - С. 18
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України». - С. 24
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». - С. 27
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». - С. 30
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України». - С. 34
ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України». - С. 46
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». - С. 48
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». - С. 52
ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України». - С. 56
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». - С. 57
ДУ «Інститут нефрології НАМН України». - С. 63
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». - С. 64
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». - С. 65
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України». - С. 72
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України». - С. 74
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України». - С. 77
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». - С. 81
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України». - С. 88
ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». - С. 97
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України». - С. 107
ДУ «Інститут урології НАМН України». - С. 111
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». - С. 118
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». - С. 121
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». - С. 123
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України». - С. 128
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України». - С. 131
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». - С. 133
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України». - С. 140