Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania

Jamróz B. Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania : Atlas z materiałem wideo / B. Jamróz, J. Chmielewska-Walczak, M. Milewska. - Warszawa : Medyk, 2019. - 147 s.
S 11717
Jamróz B.
Medyk
2019
147

Spis treści:
1. Endoskopowa ocena zaburzeń połykania (FEES). - С. 22
1.1. Anatomia i fizjologia gardła i krtani (film 1, 12). - С. 26
1.2. Ocena połykania sliny i pokarmów o róźnej konsystenciji. - С. 33
2. Zmodyfikowane badanie połykania z barytem:: wideofluoroskopia (VFSS). - С. 53
2.1. Ocena fazy ustnej (film 14, 15, 17). - С. 56
2.2. Ocena fazy gardłowej (film 17-23). - С. 68
2.3. Ocena fazy przełykowej (film 1, 13, 24). - С. 86
3. Porównanie metod instrumentalnych. - С. 89
4. Ocena skuteczności technik terapeutycznych. - С. 99
4.1. Metody adaptacyine. - С. 99
4.2. Metody kompensacyjne. - С. 101
5. Rola dietetyka w zespole. Przykładowe konsystencje płynów i pokarmów WG IDSSI. - С. 110
Załącznik 1. Formularz do badania endoskopowego (FEES). - С. 134
Załącznik 2. Formularz do badania wideofluoroskopowego (VFSS). - С. 137
Załącznik 3. Formularz do badania wideofluoroskopowego dla chorych po laryngektomii całkowitej (VFSS-TL). - С. 141
Załącznik 4. Skala Penetracji-Aspiracji wg Rosenbecka (PAS). - С. 143
Załącznik 5. Rama International Dysphagia Diet Standardization lnitiative (IDSSI). - С. 144