Інсульт : інформація для всіх, кого це стосується

Інсульт : інформація для всіх, кого це стосується / авт.-уклад.: Гуляєв Д. В. [та ін.], ред. М.Є. Поліщук ; Укр. асоц. боротьби з інсультом [та ін.]. - 5-те вид., переробл. та допов. - Київ : Гуляєв Д.В., 2017. - 66 с.
Г-1302

В основу посібника покладені адаптовані переклади відповідних розділів книги "Let's talk about stroke. An information guide for survivors and their families", яку Канадський Фонд серця та інсульту (Heart & Stroke Foundation) надав Українській асоціації боротьби з інсультом.
Зміст:
1. Що таке інсульт?. - С. 5
2. Наслідки інсульту. - С. 8
3. Лікування інсульту. - С. 12
4. Реабілітація після інсульту. - С. 15
5. Повернення з лікарні додому. - С. 18
6. Ліки. - С. 21
7. Як запобігти новому інсульту: зміни у способі життя. - С. 24
8. Порушення мовлення (афазія). - С. 30
9. Ковтання та харчування. - С. 34
10. Допоміжні засоби та модифікація домашнього помешкання. - С. 41
11. Нетримання. - С. 44
12. Біль після інсульту. - С. 45
13. Спастичність м'язів після інсульту та реабілітація. - С. 46
14. Догляд за кистю, стопою та шкірою інших ділянок тіла. - С. 48
15. Втома і підтримка енергії. - С. 51
16. Пам'ять і здатність до вирішення завдань повсякденного життя. - С. 53
17. Емоційні розлади в особи, яка перенесла інсульт, та її рідних. - С. 58
18. Дозвілля, захоплення та активний відпочинок. - С. 61
19. Роль опікуна (піклувальника) у відновленні пацієнта після інсульту. - С. 62
20. Доказова медицина. - С. 65