Ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром. Ключові положення

Ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром. Ключові положення : тези лекцій / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, Каф. пропедевтики внутр. медицини ; за ред. Ю.М. Мостового, Л.В. Распутіної. - Київ : Центр ДЗК, 2017. - 95 с. : табл., іл.
Б-97340

Представлене видання є тезами лекцій, підготовленими для екстреної медичної допомоги. У матеріалах викладені сучасні ключові положення патогенезу, діагностики і тактики лікування ішемічної хвороби серця та гострого коронарного синдрому. Подано сучасні підходи до факторів ризику та можливостей їх корекції. Представлені базові знання стосовно коронарографії, стентування та аорто-коронарного шунтування. Окремо виділено питання серцево-легеневої реанімації на догоспітальному етапі. Всі матеріали грунтуються на існуючих нормативних документах та містять коментарі авторів.
Зміст:
Солейко, Л. П. Фактори ризику серцево-судинної патології, методи виявлення. Роль медичного працівника у формуванні поведінки населення щодо профілактики серцево-судинної патології / Л. П. Солейко. - С. 5
Діденко, Д. В. Ішемічна хвороба серця. Причини. Клінічні форми. Діагностика / Д. В. Діденко. - С. 17
Откаленко, О. К. Гострий коронарний синдром. Визначення. Діагностика. Тактика на догоспітальному етапі / О. К. Откаленко. - С. 43
Данілевич, Т. Д. Тромболітична терапія при гострому коронарному синдромі на догоспітальному та госпітальному етапах / Т. Д. Данілевич. - С. 55
Степанюк, А. Г. Коронарографія. Стентування коронарних артерій. Аорто-коронарне шунтування / А. Г. Степанюк. - С. 69
Вільцанюк, О. О. Оцінка показників життєдіяльності хворих. Серцево-легенева реанімація на догоспітальному етапі / О. О. Вільцанюк. - С. 77