Історія кафедри клінічної фармакології інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету 2011-2016

Історія кафедри клінічної фармакології інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету 2011-2016 / Г. В. Зайченко [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т, Ін-т підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Каф. клініч. фармакології. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 139 с. : фот. цв. - Бібліогр.: с. 117-138.
Б-98128

Видання висвітлює історію кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, основні етапи її становлення та розвитку, напрямки діяльності колективу. Призначається фахівцям медичної, фармацевтичної та освітньої галузі, студентам, а також усім, хто вивчає історію вітчизняної науки та освіти.

Зміст:
Історія розвитку клінічної фармації. - С. 8
Історія та сьогодення кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ: завідувачі,професорсько-викладацький та лаборантський склад.- С. 21
Важливі події у житті кафедри. - С. 44
Матеріально-технічна база кафедри. - С. 45
Навчально-методична робота кафедри. - С. 49
Науково-дослідна робота та підготовка кадрів. - С. 78
Організаційна робота кафедри. - С. 101
Профорієнтаційна, просвітницька та інші види діяльності. - С. 113
Наукові роботи кафедри. - С. 117