Історія медичної науки, практики та освіти

Історія медичної науки, практики та освіти : збірка статей та тез науково-практичної конференції 26- 27 квітня, м. Київ / НАМН України, Ін-т громад. здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України ; редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Рекламне агенство TR Studio, 2018. - 427 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-98063

На розгляд були представлені доповіді з історії становлення і розвитку медицини, висвітлені імена найбільш знаних вчених-медиків і лікарів, що присвятили своє життя служінню громадському здоров’ю, його збереженню, профілактиці і лікуванню хвороб. Обговорено ряд доповідей щодо діяльності системи практичної медицини, шляхи становлення та розвитку різних напрямків медичної науки і практики в країні, роботи українських медиків з міжнародними організаціями.