Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози

Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І. О. Черниченко [та ін.]. - Київ ; Кам'янець-Подільський : ДЕРКУЛ, 2018. - 223 с. : табл., іл.
Б-98230

Представлено сучасну ситуацію щодо поширення раку щитоподібної залози на теренах України, визначено темпи зростання за 20-річний період і проаналізовано зміни по 5 регіонах залежно від характеру та профілю промислового розвитку. На прикладі низки міст проілюстровано залежність між показниками загального забруднення атмосферного повітря провідними канцерогенами, величиною ризику та рівнями захворюваності населення на рак. Виявлено роль часових критеріїв у визначенні максимального прояву кумулятивного канцерогенного ефекту за рівнями забруднення та захворюваності на рак щитоподібної залози; проаналізовано ймовірні механізми впливу хімічних канцерогенів на формування захворюваності.

Зміст:
Розділ 1. Сучасні погляди щодо ролі антропогенних чинників у формуванні патології щитоподібної залози. - С. 21
1.1. Вплив хімічного забруднення атмосферного повітря на онкологічну захворюваність населення. - С. 21
1.2. Сучасний стан проблеми раку щитоподібної залози та факторів ризику. - С. 37
1.2.1. Рак щитоподібної залози: захворюваність і поширеність. - С. 38
1.2.2. Значення вузлової патології у виникненні раку щитоподібної залози: роль екологічних чинників. - С. 41
1.2.3. Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення. - С. 53
Розділ 2. Канцерогени повітряного середовища: ризик для населення. - С. 79
2.1. Сучасний стан забруднення повітряного середовища у населених пунктах України: гігієнічна небезпека. - С. 79
2.2. Ризик впливу забрудненого атмосферного повітря на населення. - С. 93
2.2.1. Визначення неканцерогенного ризику для здоров'я населення через забруднення атмосферного повітря. - С. 94
2.2.2. Визначення канцерогенного ризику для здоров'я населення через забруднення атмосферного повітря. - С. 108
Розділ 3. Гігієнічна оцінка первинної онкологічної захворюваності населення. - С. 123
3.1. Онкоепідеміологічна ситуація в Україні (1992-2014). - С. 123
3.2. Визначення особливостей (структурних, статевих) динамічних змін прояву онкологічної захворюваності населення за останні 10-20 років. - С. 133
Розділ 4. Особливості поширення раку щитоподібної залози серед населення різних регіонів України. - С. 140
Розділ 5. Вплив канцерогенних сполук атмосферного повітря міст на захворюваність населення на рак щитоподібної залози. - С. 151
5.1. Аналіз впливу забруднення повітряного середовища міст канцерогенними сполуками на захворюваність населення на рак щитоподібної залози. - С. 152
5.2. Територіальні особливості хімічного забруднення атмосферного повітря міста Києва і вплив його на онкозахворюваність населення. - С. 159
Розділ 6. Можливі механізми впливу пріоритетних хімічних канцерогенів атмосферних забруднень на формування захворюваності на рак щитоподібної залози. - С. 169
6.1. Можливі механізми впливу канцерогенних металів на формування захворюваності на РЩЗ. - С. 170
6.2. Можливі механізми впливу бенз/а/пірену на формування захворюваності на РЩЗ. - С. 183
6.3. Можливі механізми впливу формальдегіду на формування захворюваності на РЩЗ. - С. 189
6.4. Концептуальна схема можливих шляхів впливу канцерогенів атмосферного повітря на формування захворюваності на рак щитоподібної залози за комбінованого надходження до організму. - С. 198