Кардіотоксичні властивості сіднокарба

Дроздов О. Л. Кардіотоксичні властивості сіднокарба / О. Л. Дроздов, О. Б. Харапонова, Ю. В. Сілкіна. - 2-е вид. - Дніпро : Економіка, 2019. - 158 с.
Б-99475
Дроздов О. Л.
Економіка
2019
158

Книга вміщує інформацію про нейро- і кардіотоксичну дію під час повторного використання сиднокарба, вивчення характеру морфологічних та морфометричних змін, реакцій енергообміну в міокарді щурів.
Зміст:
Глава 1. Кардіотоксичність сиднокарба (метокарба) та її механізми. - С. 10
1.1. Зміни морфологічної картини серцевого м'яза щурів під час використання сиднокарбу. - С. 16
1.2. Вплив сиднокарбу на показники біоелектричної активності серця під час підгострого введення. - С. 26
1.3. Зміни вмісту біогенних моноамінів, їх попередників і метаболітів у сироватці крові білих щурів. - С. 28
1.4. Зміни вмісту катехоламінів і ВМК у міокарді щурів під час двотижневого введення сиднокарба. - С. 33
1.5. Ефекти двотижневого введення сиднокарбу на поведінку експериментальних тварин. - С. 36
Глава 2. Вплив провідних груп нейротропних засобів на кардіотоксичний ефект . - С. 41
2.1. Вплив нейролептиків на морфологічну будову та активність ферментів енергообміну серцевого м'яза під час підгострого застосування сиднокарбу. - С. 48
2.2. Вплив амітриптиліну на структуру та активність дегідрогеназ енергетичного обміну серцевого м'яза в умовах двотижневого застосування сиднокарбу. - С. 63
2.3. Вплив ноотропних засобів на структуру та активність дегідрогеназ енергообміну міокарда під час підгострого введення сиднокарбу. - С. 72
2.4. Вплив налоксону на будову і активність ферментів енергообміну в міокарді щурів під час двотижневого застосування сиднокарбу. - С. 82
Глава 3. Аналіз впливу нейротротних засобів, які блокують нейротоксичні ефекти сиднокарба на його кардіотоксичність. - С. 94
Заключення. - С. 116
Рекомендації. - С. 120