Кардіоваскулярна токсичність в онкології

Кардіоваскулярна токсичність в онкології : рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів / Всеукр. асоц. кардіологів ; за ред.: В. М. Коваленка, О. Г. Несукай; уклад.: А. С. Козлюк, С.М. Кожухов, С.М. Чернюк. - Київ : МОРІОН, 2018. - 63 с. : табл. - Бібліогр.: с. 58-63.
А-3389

Поява нових ефективних підходів до лікування онкологічної патології та більша їх доступність дозволили значно покращити прогноз та тривалість життя хворих. Проте разом із зростаючою ефективністю антинеопластичної терапії виникла проблема кардіотоксичних ефектів та пов’язаної з ними захворюваності та смертності. Проблема кардіотоксичності у зв’язку із значною поширеністю онкологічної патології та наслідками її лікування набуває особливого клінічного значення. Всеукраїнською асоціацією кардіологів на основі думки експертів комітету з практичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів щодо лікування раку і серцево-судинної токсичності підготовлені рекомендації, в яких розглядаються питання діагностики та лікування кардіоваскулярної токсичності внаслідок застосування хіміотерапевтичних препаратів та променевої терапії у пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Рекомендації призначені для кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Зміст:
Серцево-судинні ускладнення лікування раку. - С. 5
Дисфункція міокарда та серцева недостатність внаслідок застосування хіміотерапевтичних препаратів. - С. 5
Антрацикліни. - С. 6
Імунотерапія і таргетна терапія. - С. 15
Променева терапія. - С. 26
Ішемічна хвороба серця. - С. 40
Аритмії. - С. 42
Фібриляція і тріпотіння передсердь. - С. 46
Артеріальна гіпертензія. - С. 47
Тромбоемболічні ускладнення. - С. 48
Захворювання периферичних артерій та інсульти. - С. 50
Легенева гіпертензія. - С. 51
Стратегії попередження та зменшення вираженості кардіоваскулярних ускладнень лікування раку. - С. 53