Клінічна ехокардіографія

Опис: Іванів Ю. Клінічна ехокардіографія : навч. посіб. / Ю. Іванів, Н. Орищин. – Київ : Четверта хвиля, 2020. – 307 с.
Шифр ННМБУ: Б-99685
Видавець: Іванів Ю.
Рік видання: 2020
Сторінок: 307
У посібнику детально викладено технічні основи ультразвукової візуалізації серця, показання до застосування цієї методики обстеження в щоденній практиці з клінічною інтерпретацією отриманих даних. Найбільшу увагу приділено описанню ехокардіографічної картини при патології клапанів серця, міокарда, осердя з оцінкою тяжкості ураження згідно із сучасними настановами. Окремі розділи присвячено таким методикам, як черезстравохідна ехокардіографія, оцінка деформації міокарда і тривимірна ехокардіографія. Автори приділили багато уваги описанню порівняльної цінності методик ультразвукового обстеження серця при різних патологічних станах. Посібник містить велику кількість ілюстрацій, рисунків і таблиць. У кінці кожного розділу представлені тестові завдання для самоконтролю. Матеріал посібника базується на міжнародних рекомендаціях з використання ехокардіографічних методів дослідження, нормативних документах МОЗ України щодо інструментальної діагностики в кардіології, а також на власному досвіді авторів викладання ехокардіографії і функціональної діагностики на факультеті післядипломної освіти.
Зміст:
1. Фізичні основи ехокардіографії. – С. 13
2. Стандартні ехокардіографічні перерізи. – С. 24
3. Одновимірна ехокардіографія. – С. 41
4. Допплерівська ехокардіографія. – С. 47
Колесник, М. 5. Спекл-трекінгова ехокардіографія / М. Колесник. – С. 62
6. Тривимірна ехокардіографія. – С. 72
7. Послідовність стандартного ехокардіографічного обстеження. – С. 97
8. Лівий шлуночок: розміри, систолічна та діастолічна функції. – С. 102
9. Ішемічна хвороба серця. – С. 118
10. Кардіоміопатії. – С. 126
11. Ліве передсердя. Правий шлуночок і передсердя. – С. 135
12. Ехокардіографія клапанного апарату серця. Загальні принципи оцінки функції клапанів. – С. 156
13. Ехокардіографія мітрального клапана. Мітральні вади серця. – С. 168
14. Ехокардіографія аортального клапана. Аортальні вади серця. – С. 180
15. Ехокардіографія тристулкового клапана та клапана легеневої артерії. – С. 196
16. Інфекційний ендокардит та його ускладнення. – С. 204
17. Оцінка функції клапанних протезів. – С. 210
18. Хвороби перикарда. – С. 218
19. Патологія грудного відділу аорти. – С. 229
20. Основні вроджені вади серця. – С. 236
21. Черезстравохідна ехокардіографія. – С. 259
22. Ехокардіографія при невідкладних станах. – С. 268
23. Ехокардіографічні пошуки джерела тромбоемболії. – С. 277
24. Магнітно-резонансна візуалізація серця. – С. 287