Клінічна лабораторна діагностика

Клінічна лабораторна діагностика : підруч. для студентів і лікарів-інтернів мед. закл. вищ. освіти, фахівців лаб. діагностики і клініцистів різних спец. / за ред. Л. Є. Лаповець. - Київ : Медицина, 2019. - 471 с.
В-9974
Медицина
2019
471

Підручник складено відповідно до нової навчальної програми за єдиним планом. Висвітлено загальні положення, етіологію, патогенез захворювань різних органів і систем, традиційні й сучасні можливості діагностики. У частині I описано сучасні уявлення про кровотворення і новітні аспекти діагностики захворювань крові згідно із критеріями класифікації ВООЗ, висвітлено сучасне розуміння функції системи гемостазу, а також методи діагностики і контролю ефективності лікування захворювань, що супроводжуються порушенням коагуляції. У частині II, присвяченій загальноклінічним і цитологічним дослідженням, велику увагу приділено правилам узяття матеріалу та його оброблення, фізико-хімічним властивостям, оцінюванню макро- й мікроскопічної картини при патології різних органів і систем. Описано характерні ознаки різних тканин, особливості епітелію та його різновидів. Наведено цитоморфологічні ознаки запальних і передпухлинних станів, доброякісних і злоякісних пухлин різних гістологічних типів. Для лікарів-інтернів, студентів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної діагностики і клініцистів різних спеціальностей.
Зміст:
Частина І. Гематологічні дослідження. - С. 11
Розділ 1. Вступ у гематологію. - С. 11
1.1. Кровотворення. Загальні аспекти. Cтовбурова кровотворна клітина. - С. 11
1.2. Кістковомозкове кровотворення. Оцінювання мієлограми. - С. 18
1.3. Еритроцитопоез. - С. 27
1.4. Лейкоцитопоез. - С. 33
1.5. Тромбоцитопоез. - С. 43
1.6. Загальний аналіз крові. - С. 48
Розділ 2. Клініко-лабораторна діагностика анемій. - С. 64
2.1. Класифікація анемій. - С. 64
2.2. Постгеморагічні анемії. - С. 65
2.3. Залізодефіцитні анемії. - С. 67
2.4. Анемії, зумовлені порушенням синтезу або утилізації порфіринів. - С. 75
2.5. Анемії, зумовлені порушенням синтезу ДНК і РНК (мегалобластні). - С. 77
2.6. Апластична анемія. - С. 81
2.7. Дизеритропоетичні анемії. - С. 83
2.8. Гемолітичні анемії. - С. 85
Розділ 3. Новоутворення системи крові. - С. 100
3.1. Мієлодиспластичний синдром. - С. 101
3.2. Лейкемії. - С. 104
3.3. Хронічні мієлопроліферативні захворювання. - С. 112
3.4. Мієлодиспластичні/мієлопроліферативні захворювання. - С. 116
Розділ 4. Діагностика патології лімфоїдної тканини (реактивні зміни, пухлинні процеси). - С. 121
4.1. Лімфоїдна тканина. Реактивні зміни лімфоїдної тканини. - С. 121
4.2. Пухлини лімфоїдної тканини. Принципи діагностики. - С. 126
4.3. Периферичні В-, Т-/NK-клітинні лімфоїдні пухлини. Хронічні лімфопроліферативні захворювання (типу лейкемій). - С. 131
4.4. Парапротеїнемії. - С. 135
4.5. Негоджкінські злоякісні лімфоми. - С. 139
4.6. Лімфома (хвороба) Годжкiна. - С. 144
Розділ 5. Новоутворення гістіоцитарного походження і пухлини, які виникають з антигенопрезентувальних клітин. Хвороби накопичення. - С. 151
5.1. Новоутворення гістіоцитарного походження і пухлини, які виникають з антигенопрезентувальних клітин. - С. 151
5.2. Хвороби накопичення. - С. 153
Розділ 6. Лабораторна діагностика лейкемоїдних реакцій. - С. 158
6.1. Лейкемоїдні реакції мієлоїдного типу. - С. 159
6.2. Лейкемоїдні реакції лімфоїдного типу. - С. 161
Розділ 7. Променева хвороба. - С. 168
7.1. Гостра променева хвороба. - С. 168
7.2. Хронічна променева хвороба. - С. 172
Розділ 8. Загальні відомості про механізми, методи дослідження і порушення системи гемостазу. - С. 175
8.1. Сучасне уявлення про гемостаз. Судинно-тромбоцитарний і коагуляційний гемостаз. Система фібринолізу. Iнгібітори системи зсідання і фібринолізу. - С. 175
8.2. Методи дослідження гемостазу. - С. 189
8.3. Геморагічні діатези. Загальні аспекти діагностики. - С. 200
8.4. Контроль ефективності антикоагулянтної терапії. - С. 219
Частина II. Загально-клінічні та цитологічні дослідження. - С. 227
Розділ 9. Вступ у цитологію. - С. 227
9.1. Будова органів і тканин. - С. 227
9.2. Морфо- і гістогенез пухлин. - С. 230
9.3. Класифікація і цитологічна діагностика пухлин. - С. 231
Розділ 10. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях органів дихання. - С. 238
10.1. Анатомо-гістологічна характеристика органів дихання. Лабораторне дослідження мокротиння. - С. 238
10.2. Неспецифічні бронхолегеневі захворювання. Лабораторна діагностика. - С. 244
10.3. Клінічні прояви і патогенез, лабораторна діагностика пневмоконіозів, пневмомікозів. Характеристика мокротиння. - С. 248
10.4. Сучасні проблеми туберкульозу. Лабораторна діагностика. - С. 257
10.5. Новоутворення органів дихання. Клініко-лабораторна діагностика. - С. 267
Розділ 11. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях органів травлення. - С. 277
11.1. Анатомо-гістологічна характеристика шлунка. Клініко-лабораторна оцінка секреторної функції. - С. 277
11.2. Лабораторне дослідження дуоденального вмісту. - С. 281
11.3. Фізіологія травлення. Копрологічне дослідження. - С. 285
11.4. Новоутворення органів травлення. - С. 290
Розділ 12. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях сечових органів. - С. 300
12.1. Стисла анатомо-гістологічна характеристика сечових органів. - С. 300
12.2. Загальноклінічне дослідження сечі. - С. 300
12.3. Клініко-лабораторна діагностика циститу, пієлонефриту, гломерулонефриту, ниркової недостатності. - С. 313
12.4. Клініко-лабораторна діагностика новоутворень сечових органів. - С. 321
Розділ 13. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях статевих органів. - С. 331
13.1. Анатомо-гістологічна будова жіночих статевих органів. Кольпоцитодіагностика. Визначення гормонального профілю. - С. 331
13.2. Цитологічна діагностика запальних і фонових процесів у шийці матки та піхві. - С. 337
13.3. Передпухлинні стани та пухлини жіночих статевих органів. - С. 344
13.4. Цитологічна діагностика захворювань грудної залози. - С. 358
13.5. Лабораторна діагностика захворювань чоловічих статевих органів. - С. 368
Розділ 14. Загальноклінічні методи дослідження спинномозкової рідини. - С. 408
14.1. Стисла анатомо-гістологічна характеристика ЦНС. - С. 408
14.2. Лабораторні методи дослідження спинномозкової рідини. - С. 410
14.3. Склад ліквору при різних патологічних процесах у ЦНС. - С. 417
Розділ 15. Загальноклінічні методи дослідження при захворюваннях серозних оболонок. - С. 428
15.1. Методи дослідження. - С. 428
15.2. Характеристика серозного ексудату. - С. 431
15.3. Пухлинні ексудати. - С. 432
Розділ 16. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених найпростішими. - С. 439
16.1. Діагностика захворювань, спричинених найпростішими (джгутиковими, амебами, війчастими, токсоплазмами). - С. 439
16.2. Малярія. Сучасні можливості лабораторної діагностики. - С. 442
Розділ 17. Лабораторна діагностика паразитарних хвороб. - С. 449
17.1. Нематоди: морфологія збудника, лабораторна діагностика. - С. 449
17.2. Цестодози: морфологія збудника, лабораторна діагностика. - С. 453
17.3. Трематоди: морфологія збудника, лабораторна діагностика. - С. 456
17.4. Методи лабораторної діагностики гельмінтозів. - С. 458